Mobbning av romska barn fortfarande vanligt

Romska barn och ungdomar borde uppmuntras att stå på sig och att värdesätta sig själva och inte acceptera rollen som offer i samhället. Det säger Kyösti Florin, som själv är rom och i sin närmaste krets har sett hur en utslagen och mobbad ung människa kan komma på fötter med omgivningens stöd.

– Mitt i allting måste människan utvecklas till en fighter: man måste ta hand om sig själv och värdesätta sig själv, säger Kyösti Florin, som är projektarbetare och föreläsare vid Romanifoorumi.

Florin berättar att romska barn och ungdomar kan hamna i svåra situationer och bli diskriminerade redan om deras etnicitet kommer fram i skolan eller på praktikplatsen.

– I efterhand ser man kanske fördömande på många romska unga för att de har lämnat någonting i livet ofullbordat. Men då vet man kanske inte vad som har hänt och vad som var bakgrunden till att de hoppade av.

En färsk rapport visar att mobbning, nedvärdering och öknamn är vardag för många romska barn och unga. De blir i genomsnitt oftare mobbade än barn som hör till den etniska majoriteten.

– Barnen är ju totalt oskyldiga till de här situationerna. Någonstans har fördomarna uppstått, och om någon vuxen har några erfarenheter så kan de ju inte lasta barnen för det, säger Maria Heikkilä, chef vid Mellersta Finlands kompetenscentrum för det sociala området, som gett ut rapporten.

Få i gymnasiet

Romernas möjligheter att avancera i samhället bromsas också av bristen på utbildning. Bara kring hälften av de romska ungdomarna söker till någon yrkesutbildning efter grundskolan, och få fortsätter till gymnasiet.

Heikkilä säger att romska familjer har blivit mer positiva till utbildning men att barnens föräldrar eller mor- och farföräldrar fortfarande kan ha brister i läs- och skrivkunnigheten.

– I många romska familjer är problemet att språkförståelsen inte är tillräckligt bra och att de därför inte har tillräckligt bra koll på alla saker och möjligheter, säger Heikkilä.

Att döma av en ny rapport känner finländarna alltjämt dåligt till den romska kulturen och växelverkan mellan romer och majoritetsbefolkningen fungerar inte så bra som man skulle kunna hoppas.

Florin tror att relationen mellan romer och majoritetsbefolkningen skulle kunna bli bättre genom möten i verkliga livet. Man skulle också kunna berätta mer om den romska kulturen i skolan.

Han anser att även romerna själva borde bekanta sig bättre med sina rötter och sin historia och fundera på vad som är bra och värt att bevara i den egna kulturen.

– Vi utmanar romerna att tänka på sina egna värden och inställningar. Det är inte bara majoritetsbefolkningen vi vill att ska ändra sig utan vi vill uppmuntra vårt eget gäng att komma till mötes. 

Källa: rapporten "Romanilapset, -nuoret ja -perheet osana LAPE-muutosohjelmaa" (KOSKE, 2017)

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00