Mobbande chef fick böter för tunghäfta

Gruppchefens avsiktliga ovilja att kommunicera med sin underordnade ledde till dagsböter i Tingsrätten i Päijänne-Tavastland. Bild: Pixabay

Tingsrätten i Päijänne-Tavastland har dömt en chef till 30 dagsböter för arbetarskyddsbrott och försummelse av tjänsteplikten.

Enligt tingsrätten har gruppchefen gjort sig skyldig till osakligt beteende genom att avsiktligt vägra tala med sin underordnade. Utöver gruppchefens tunghäfta har hen också försummat arbetshandledningen under den anställdas prövotid och isolerat den underordnade från de övriga kollegerna.

Gruppchefen har enligt tingsrätten därtill underlåtit att stoppa de övriga medarbetarnas mobbning av den anställda. Enligt tingsrätten har förfarandet äventyrat hälsan för den kärande.

– Om en förman uppsåtligt undviker att kommunicera med sin underordnade så kan förfarandet klassificeras som osaklig behandling, säger arbetarskyddsjuristen Maija Nikkinen på Regionförvaltningscentralen i Södra Finland i ett pressmeddelande.

Tingsrätten förkunnade sitt domslut den 14 februari. Domen har inte fått laga kraft, utan kan ännu överklagas till högre rättsinstans.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning