Mitt i Helsingfors kunde ny bro byggas – men tjänstemännen avråder

Bild: HBL

Lokalpolitikerna ville ha en vacker gångbro mellan Kajsaniemistranden och Broholmen i Helsingfors. Staden tycker att den blir för dyr.

Behövs en gångbro mellan Kajsaniemi och Broholmen när Långa bron redan finns? Helsingfors stad har utrett saken och kommit fram till att det inte är någon idé att gå vidare med en sådan bro.

– Platsen är värdefull både ur landskapsmässig och ur kulturell synvinkel. Om man bygger en bro behöver den vara av hög kvalitet, vilket innebär att priset skulle bli högt. För fotgängarna skulle det finnas en del goda sidor med bron, men Helsingfors investeringsbudget är begränsad. Vi anser att andra investeringar skulle främja utbyggandet av staden bättre, säger projektchefen Olli-Pekka Aalto på staden.

I det billigaste alternativet kostar bron cirka 4 miljoner euro men priset kan också överstiga 8 miljoner euro. Räknar man med det byggande som kan krävas på land i anslutning till bron både i Kajsaniemi och på Broholmen tillkommer 3-6 miljoner euro.

På ungefär det här stället skulle bron mellan Kajsaniemi och Broholmen kunna gå. Hur bron skulle se ut finns det inte några exakta skisser på. Bild: Sitowise/Helsingfors stad

I utredningen finns flera alternativ för var bron kunde gå och hur hög den skulle vara. Tjänstemännen har också tittat på alternativ där man lägger till en cykelväg.

Enligt Aalto är det sannolikt att även cyklister skulle vilja använda en sådan bro.

– Det är en logisk rutt för cyklisterna även om Långa bron ligger i närheten.

För flanörerna skulle bron innebära att de slipper gå en 600 meter lång "omväg" via Långa bron, där bullernivån dessutom är hög.

Initiativet till utredningen kommer från Helsingforspolitikerna själva. För några år sedan godkände stadsmiljönämnden nämligen ett motförslag av Osmo Soininvaara (Gröna). Motförslaget hängde ihop med planerna för Kajsaniemiparken. Så här formulerade sig Soininvaara då:

"I tillägg till renoveringen av Kajsaniemiparken borde man utreda om det går att bygga en vacker gångbro mellan Kajsaniemistranden och Broholmen som passar in i miljön."

Även om tjänstemännen inte tycker att bron borde byggas inom de kommande tio åren så ska medlemmarna i stadsmiljönämnden ändå behandla bron. Det innebär att politikerna, om de vill, kan gå emot stadens rekommendation. På tisdagen bordlade nämnden ärendet för att uppta behandlingen senare.

Helsingfors har flera större broprojekt på gång just nu. Till exempel har byggandet av de tre Kronbroarna kommit i gång. Längre fram är det tänkt att Hagnäs bro ska rivas och ersättas av en ny bro. Tidigare i år kunde också de första spårvagnarna börja köra över Atlantbron på Busholmen.

Rättelse: Onsdag kl. 14.16: I en tidigare version av kartan var Atlantbron på Busholmen utprickad på fel ställe. Felet har nu rättats till.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning