Missvisande om Falungong

"Det väsentligaste är emellertid att Helen Korpaks text om Falungong kränker dess utövares grundläggande rättigheter och stiger innanför gränsen av människors fysiska, psykiska och sociala okränkbarhet."

Hufvudstadsbladets kritiker Helen Korpak skriver på HBL:s kultursida (16.9) om min konstutställning Den dolda sanningen på Galleri Heino. Jag tackar Korpak för att hon uppmärksammat utställningen, men vill invända mot den beskrivning av Falungong hon gör i slutet av artikeln efter mellanrubriken "Pseudovetenskap och rasism".

De som utövar Falungong är en särskilt utsatt och marginaliserad grupp, som Kinas kommunistiska parti (KKP) för en fortlöpande propagandakamp mot. Med sina ordval och sin skrivelse stärker skribenten KKP:s narrativ om utövarna av Falungong som medlemmar av en samhällsoduglig, potentiellt farlig extremrörelse.

Även om man i Falungong betonar traditionella dygder och vissa anser att en del av dess värden är konservativa, har rörelsen inte någon samhällelig agenda, exempelvis ifråga om homosexuella eller deras rättigheter. Dessutom är äktenskap "mellan raserna" vanligare bland dem som utövar Falungong än bland befolkningen i snitt. Falungong är alltid avgiftsfri och i anslutning till den finns inte religiösa formaliteter, hierarki eller medlemskap.

Det väsentligaste är emellertid att Helen Korpaks text om Falungong kränker dess utövares grundläggande rättigheter och stiger innanför gränsen av människors fysiska, psykiska och sociala okränkbarhet.

Detta bidrar till att starkt stämpla de finländska Falungong-utövarnas verksamhet och de personer som offentligt arbetar för mänskliga rättigheter för kinesiska utövare av Falungong.

Henna Pohjola bildkonstnär

Svar:

Jag är ledsen över att Henna Pohjola tolkat min text om utställningen Salattu Totuus som en kränkning av Falungong-utövares grundläggande rättigheter. Ingenstans i min recension utmålar jag rörelsens utövare som samhällsodugliga eller som på något annat sätt involverade i något dåligt. Däremot kritiserar jag grundaren Li Hongzhi, bland annat utifrån dennes intervju i tidningen Time från 1999. Jag inställer mig även skeptiskt till alla slags påståenden om att allvarliga sjukdomar som cancer eller djup depression kunde botas med recitering av mantra såsom påstås på den officiella hemsidan Minghui. Detta skall absolut inte förväxlas med en fientlig eller kränkande inställning mot utövare av Falungong.

Helen Korpak konstkritiker

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46