Missvisande om Falungong

"Det väsentligaste är emellertid att Helen Korpaks text om Falungong kränker dess utövares grundläggande rättigheter och stiger innanför gränsen av människors fysiska, psykiska och sociala okränkbarhet."