Missvisande om avgifter

Studerande i djup koncentration på universitetets bibliotek i Kajsaniemi. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Nu är det inte så att årsavgifter på bibliotek avgörs i kommunerna.

Jag vill korrigera ett missförstånd som uppkommit i bland annat KSF Medias valkompass relaterat till en artikel med rubriken "Dagvård och bibliotek delar åsikter" (HBL 31.3).

Enligt artikeln är bibliotekstjänsterna heliga för många av de tillfrågade kandidaterna i kommunalvalet, men "skrapar man lite på fernissan" visar det sig att en del av Svenska folkpartiets, Sannfinländarnas och Samlingspartiets kandidater i huvudstadsregionen är helt eller delvis överens med påståendet att man kunde införa en årsavgift på biblioteken. En kandidat från Kristdemokraterna tycker att biblioteksavgifter kunde införas om det visar sig vara ett bra sätt att öka kommunernas inkomster och en av SFP:s kandidater är inne på samma linje.

Nu är det inte så att årsavgifter på bibliotek avgörs i kommunerna. Det är synd att de som gjort frågorna i valkompassen inte varit medvetna om att Finland från början av detta år fått en ny Lag om allmänna bibliotek (1492/2016) och på det sättet vilselätt kandidaterna att ta ställning till frågor de inte kan avgöra. I den nya lagen, liksom i den tidigare, stiftas om avgiftsfrihet på bibliotek.

Lagens paragraf 12 behandlar avgiftsfrihet och avgifter. Enligt den ska användning, utlåning och reservering av de allmänna bibliotekens egna material samt handledning och rådgivning vara avgiftsfria. Det gäller också de fjärrlån som de allmänna bibliotek som sköter riksomfattande eller regionala utvecklingsuppdrag ger andra allmänna bibliotek. Däremot kan kommunen ta ut en skälig avgift för material som återlämnas för sent och för reserverat material som inte avhämtas.

Syftet med den nya bibliotekslagen är att främja befolkningens likvärdiga möjligheter till bildning och kultur, tillgång till och användning av information, till läskultur och en mångsidig läskunnighet. Vidare vill den främja möjligheterna till ett livslångt lärande och utveckling av kompetensen samt ett aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet.

För att de allmänna biblioteken ska med sin verksamhet uppnå dessa syften har riksdagen beslutat att användning av allmänna bibliotek är avgiftsfritt i enlighet med lagens paragraf 12.

Susanne Ahlroth överinspektör för bildningsväsendet (bibliotek), Regionförvaltningsverket

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03