Misstroende mot Kimitoöns kommundirektör – 12 ledamöter undertecknade motion

Bakgrunden till misstroendet är att bland annat att kommunen låtit bli att ansöka om den behovsprövade höjningen av kommunens statsandelar. Bild: Mikael Piippo/SPT

Hela 12 av 27 fullmäktigeledamöter i Kimitoön vill att fullmäktige utser ett tillfälligt utskott som ska utreda förtroendet för kommundirektören och granska förvaltningen.

Förtroendet för Kimitoöns kommundirektör Anneli Pahta ska utredas. Hela 12 av 27 fullmäktigeledamöter har skrivit under en motion om att fullmäktige ska utse ett tillfälligt utskott för att granska förvaltningen.

– Det här är nog väldigt ovanligt, jag kan inte minnas att något liknande skulle ha förekommit hos oss tidigare, säger fullmäktigeordförande Daniel Wilson.

Bakgrunden till misstroendet är att kommunen låtit bli att ansöka om den behovsprövade höjningen av kommunens statsandelar. Motionens undertecknare anser att kommundirektörens motiv för att inte ansöka om stödet inte är tillräckliga. Kommunen ansökte inte heller om stödet för ökade kostnader i grundundervisningen till följd av undantagstillståndet i våras.

Wilson säger att kommunstyrelsen bereder tillsättandet av det tillfälliga utskottet för fullmäktige. Fullmäktige beslutar i sin tur om ett utskott ska tillsättas och dess sammansättning. Utskottet utreder frågan om kommundirektörens förtroende och kommer med ett förslag till fullmäktige som sedan slutgiltigt beslutar om direktören har fullmäktiges förtroende.

– Processen tar många veckor eller någon månad, men den blir nog klar under hösten, säger Wilson.

Pahta säger att hon inte kommenterar motionen.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning