Misstänkt miljöbrott på golfbana i Vanda – företaget nekar

Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Vanda stad har i tisdags hävt arrendeavtalet med Vantaan Golfpuisto, som driver en golfbana i Petikko. Staden har polisanmält schaktningsentreprenören och anklagar Golfpuisto för avtalsbrott.

Vanda stad polisanmälde i juni schaktningsentreprenören och företaget Vantaan Golfpuisto som är verksamma i Petikko. Enligt staden har företaget brutit mot hyresavtalet då en del av markområdet uthyrts i andra hand till schaktningsentreprenören. Entreprenören har drivit marktäkt och deponering av muddringsmassa utan miljötillstånd och har uppskattningsvis gjort vinster på flera miljoner euro. Polisen i Östra Nyland har inlett en förundersökning av fallet och misstänker företagets aktörer för grov miljöförstöring och grovt bedrägeri.

Vantaan Golfpuisto hyrde markområdet hösten 2014 med avsikten att bygga en golfbana. I nuläget består golfbanan av 9 hål och de resterande 9 hålen skulle ursprungligen bli färdiga hösten 2018. Företaget beviljades ett åtgärdstillstånd för schaktning men enligt stadens byggnadsinspektion har verksamheten varit betydligt mer omfattande än vad tillståndet eller hyresavtalet tillåtit.

Schaktning och marktäkt är lukrativ verksamhet, framför allt i huvudstadsregionen där det finns ont om platser där jord kan omplaceras. Det är inte heller ovanligt att bygga golfbanor genom att schakta mark. Vanda stad laserskannade golfbanans område och undersökningens resultat blev färdiga i förra veckan. Laserskanningen avslöjade att det finns cirka 780 000 kubikmeter mera jord i området än innan hyresavtalet ingicks. Eftersom marken sjunker med tiden innebär resultatet att cirka 1,2–1,5 miljoner kubikmeter jord har deponerats i området under de senaste tre åren. Mängden stämmer överens med de uppgifter som entreprenören meddelat om. Staden hävde hyresavtalet på tisdagen med hänvisning till avtalsbrott, dessutom har företaget flera obetalda hyror. Just nu undersöker staden jorden och försöker minimera ytterligare skador.

– Allra först måste staden undersöka vad som kan göras åt området. Inga beslut har fattats än men det vore fördelaktigt om någon form av verksamhet kan drivas på platsen. Medan hyresavtalet varit i kraft har staden inte kunnat göra så mycket åt saken, säger Juha Myllymäki, jurist vid Vanda stad.

Myllymäki säger att staden delvis tack vare medierapporteringen började undersöka vad som egentligen pågick i Petikko.

– I offentligheten har företagets verksamhet behandlats redan tidigare, men då området översvämmades rätt kraftigt i vintras på grund av schaktningen vidtog staden konkreta åtgärder. Då fick staden reda på vad som egentligen skett.

Vanda stad polisanmälde Golfpuisto eftersom polisen har bättre befogenheter att undersöka ifall några brott inträffat.

Vd Ville Nurmi vid Vantaan Golfpuisto anser att det är beklagligt att läget eskalerat i så här stor utsträckning.

– Vår uppfattning är att inga brott begåtts och att staden inte har några grunder till att häva avtalet, säger Nurmi.

Enligt honom vill företaget sätta sig ned med staden och schaktningsentreprenören för att klargöra vad som egentligen skett och rätta till eventuella felaktiga uppgifter som förekommit i samband med fallet.

– Det har funnits en oro från stadens sida om att jorden som schaktats i området varit förstörd. Eftersom det är en relevant fråga anlitade vi i början av byggprojektet ett konsultföretag för att försäkra att allting går rätt till.

Nurmi säger att företaget under onsdagen skickar ett svar till Vanda stad om hävandet av hyresavtalet.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46