Misstänkt för dödsmisshandeln på Stationsplatsen omhäktas

Människor lade ner blommor och ljus på platsen där den 28-åriga Jimi Karttunen misshandlades i samband med Finska motståndsrörelsens demonstration. Bild: Markku Ulander

Den 26-åriga nynazist som suttit häktad i två veckor misstänkt misshandel och grovt dödsvållande kommer att stanna i polisens förvar.

Nu häktas den misstänkte mannen på nytt, och även den här gången hade man häktningsförhandlingarna bakom stängda dörrar.

Åtal kommer att väckas senast den 23 november. Om mannen är häktad ända fram till dess startar rättegången i början av december.

I dag kommer också riksdagen att debattera extremrörelser och våld i Finland.

Riksdagens talmanskonferens tycker att extremism är ett aktuellt ämne som det finns anledning att föra debatt om.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46