Misstänkt ebolafall utreds i Malmö

Ett misstänkt fall av ebola utreds i Malmö. Patienten inkom i går med feber till infektionskliniken. Man fattade direkt misstankar om ebola.

– Ebola är osannolikt men det kan inte uteslutas. Det kan vi först göra när vi har fått ett negativt provsvar, säger Maria Josephson, verksamhetschef på infektionskliniken vid Skåne universitetssjukhus.

Personen har enligt Josephson varit utomlands innan sjukhusvistelsen. Hen tas nu om hand av infektionsklinikens personal.

– Patienten vårdas enligt våra rutiner och är i nuläget isolerad. Det finns ingen anledning för oro vare sig bland patienter eller andra personer, säger Maria Josephson.

– Det här händer då och då, men oftast är misstanken mycket liten. Det kan däremot vara svårt ibland att hitta en koppling mellan symtom och sjukdom.

Svar i dag

Provsvaren som ska visa om det rör sig om ebola eller inte väntas senare under eftermiddagen.

Statsepidemiolog Anders Tegnell säger att en handfull misstänkta fall av ebola utreds i Sverige varje år. Hittills har ingen konstaterats vara smittad.

Det sjukvården är vaksamma på när det gäller misstänkt smitta är om personen vistats i de nordöstra delarna av Kongo där man vet att sjukdomen finns.

– Det är framförallt att man har exponerats som är den viktigast biten. De tidiga symptomen är väldig lika malaria och liknande infektionssjukdomar med feber. Då är det viktigt att man kan diskutera med patienten i fråga om de varit i områden där det möjligen kan finnas, säger Tegnell.

God chans

Chansen till överlevnad för en ebolasmittad person som befinner sig i Sverige är enligt Tegnell goda.

– Med en bra sjukvård ökar chanserna, framför allt med bra intensivvård kan man säkert öka överlevnaden ordentligt. Det finns en hel del man kan göra; understödjande behandling och symptombehandling så att organen ska fortsätta fungera, säger han.

Dock finns ännu ingen godkänd medicin mot blödarsjukdomen.

– Det finns experimentella mediciner, men de är väldigt experimentella. De används i viss utsträckning i Kongo men de är ännu väldigt oprövade, säger Anders Tegnell.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning