Missriktad välvilja

Det är inte första gången utländska investerare eller självutnämnda världsförbättrare startar skolor i fattiga länder och eleverna tvingas betala priset för deras arrogans.

I veckan briserade ännu en skandal. Den här gången är det en amerikan som via sociala medier börjar samla in pengar för liberianska flickors skolgång. Hon grundar organisationen More than me och en skola i en fattig stadsdel, med den uttalade målsättningen att ge utsatta flickor en utbildning och därmed skydda dem från sexuellt våld. Skolan grundas utan att lärare eller annan utbildningsexpertis kopplas in. Men organisationen och dess grundare höjs till skyarna av bland annat Warren Buffett och Bill Gates, och får hundratusentals dollar i amerikanskt bistånd.

Nu har det kommit fram att det har förekommit systematiskt sexuellt våld i skolan; elever har utnyttjats sexuellt och våldtagits upprepade gånger. Samtidigt visar det sig att skolan har grundats utan att lärare eller annan utbildningsexpertis kopplats in, vilket i sig är alldeles ofattbart, och andas ett sådant förakt för det liberianska samhället och dess elever. Det har inte funnits något regelverk för att garantera elevernas säkerhet och välmående, utbildningens kvalitet, eller skolpersonalens kvalifikationer och kompetens.

Det är inte första gången utländska investerare eller självutnämnda världsförbättrare startar skolor i fattiga länder och eleverna tvingas betala priset för deras arrogans. Men det här fallet är extra avskyvärt – oftast handlar det "bara" om höga avgifter och utbildning av låg kvalitet.

Liberia har utlokaliserat stora delar av sitt utbildningssystem till utländska aktörer, däribland kontroversiella Bridge International Academies, ett vinstdrivande bolag som specialiserat sig på att erbjuda "lågkostnadsutbildning" i fattiga områden. Bridge-skolor har nyligen förbjudits av myndigheterna i Uganda efter betydande försummelser av det nationella regelverket.

Liberia kan klassas som ett specialfall i den meningen att landet plågats av både inbördeskrig och ebolaepidemin, men trenden med utländska företag och aktörer är helt tydligt här för att stanna. Mera och bättre utbildning är en självklar utvecklingspolitisk prioritering, och de hållbara utvecklingsmålen och andra internationella överenskommelser lovar snabba framsteg. Samtidigt kämpar länder med att hålla dessa löften, vilket i många fall har lett till en akut efterfrågan på organisationer och aktörer som kan bidra, till exempel just genom att bygga och upprätthålla skolor.

Problemet är att de nationella regelverken ofta är otillräckliga, och att de sällan respekteras av utländska aktörer, alltså undergräver de här aktörerna ofta löftet om alla barns gratis kvalitetsutbildning. Ordföranden för Lärarförbundet i Liberia säger att skolorna aldrig borde ha utlokaliserats till "okvalificerade individer" och kräver att kontraktet med organisationen omedelbart avslutas och att regeringen övertar ansvaret för skolorna. Organisationen More than me ansvarar i dagsläget för 19 skolor i Liberia.

Antonia Wulff arbetar med internationell utbildningspolitik i Bryssel

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning