Missnöjets geografiska koordinater

Även om anti-EU inte är synonymt med populism, är likheterna ändå så många att det är befogat att ta upp saken.

De populistiska partiernas eller rörelsernas framfart i västvärlden under de senaste åren har varit anmärkningsvärd. Det som inte över huvud taget skulle kunna hända, eller åtminstone inte fick hända,...