Missnöje och lättnad bland stadsbor och politiker

Förvaltningsdomstolens beslut betyder att det blir svårt att bygga om Tavastehusleden till en stadsboulevard. Beslutet gäller inte Vichtisleden och Tusbyleden. Bild: Niklas Tallqvist

Slaget om nya generalplanen är inte över. En ny omgång hägrar i Högsta förvaltningsdomstolen.

50 klagomål och ett domslut på närmare 250 sidor. Somliga är mera nöjda än andra. Helsingfors stad överväger att överklaga men det gör också till exempel Malms flygplats vänner.

Förvaltningsdomstolen avslår klagomålet som föreningen Malms flygplats vänner gjort. Domstolen anser att flygverksamheten har upphört på Malm.

– Det är en märklig tolkning med tanke på att Malm fortfarande är landets näst livligaste flygplats efter Helsingfors-Vanda, säger föreningens ordförande Timo Hyvönen i ett pressmeddelande.

Föreningen överväger att fortsätta processen i Högsta förvaltningsdomstolen.

– I beslutet sägs att naturvärden ska beaktas i detaljplanen. I praktiken blir det svårt att bygga så många bostäder på Malm som planerarna föreslår.

Flygplatsområdet planeras för upp till 25 000 boende.

År 2017 gjordes det drygt 40 000 flygoperationer på Malm. Det mesta handlade om flygutbildning. Det så kallade hobbyflygets andel är högst 30 procent, enligt Malms flygplats vänner.

Tidigare har tiotusentals stadsbor skrivit på en namninsamling för bevarandet av flygplatsen i Malm.

Konceptet föll?

Också SFP:s gruppordförande Björn Månsson undrar över förvaltningsdomstolens linje.

– Vårdö skyddas men varför gäller samma naturargument inte för Domarby och Malm?

Det är oklart om den nya generalplanen kan justeras eller om hela planen måste godkännas av stadsfullmäktige på nytt. Planen har diskuterats i flera år och detaljer har filats med jurister.

– Förvaltningsdomstolen säger nej till fyra av sju stadsboulevarder. Frågan är om det betyder att hela konceptet faller, säger Björn Månsson.

Stadsstyrelsen diskuterade läget på måndagskvällen. Enligt Marcus Rantala, som representerar SFP i styrelsen, är ingen i styrelsen särskilt upprörd. Inom två veckor klarnar det om staden väljer att processa vidare.

– Trycket är stort att överklaga men vi får se, säger Rantala.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning