Missnöje och lättnad bland stadsbor och politiker

Förvaltningsdomstolens beslut betyder att det blir svårt att bygga om Tavastehusleden till en stadsboulevard. Beslutet gäller inte Vichtisleden och Tusbyleden.Bild: Niklas Tallqvist

Slaget om nya generalplanen är inte över. En ny omgång hägrar i Högsta förvaltningsdomstolen.