Missnöjda scouter missar dyrt storläger

17 000 scouter. Lägret i Evo nära Tavastehus kommer att vara som ett litet samhälle i miniatyr. Överlägset största utgiftsposten är att förse hela skaran med mat flera gånger om dagen. Bild: Heikki Laurila

Scouternas storläger samlar över 17 000 unga och gamla scouter till Tavastehus. Kritiska röster anser ändå att lägrets deltagaravgift är för hög och i strid med scoutingens ideal– alla villiga har inte haft råda att delta.

Vart sjätte år ordnar Finlands scouter ett jättelikt läger dit alla landets scouter och många utländska gäster är välkomna. I år är det dags igen. Roihu 2016 kommer att vara det största scoutlägret någonsin i Finland och är det andra största publikevenemanget i år, endast det gammellästadianska sommarmötet har fler deltagare.

Men lägret kommer också att vara det dyraste hittills. Deltagaravgiften på 225 euro har fått en hel del kritik. Scoutledaren Jutta Alho är kårchef för Lauttasaaren Luotsitytöt på Drumsö i Helsingfors och är minst sagt missnöjd med avgiften.

– Det irriterar mig enormt mycket att man tar en sådan summa och motiverar det med att programmet kommer att vara strålande bra. Såvitt jag har förstått har det till och med varit tal om att skaffa åkerbilar till lägret som en programpunkt. Sådant tycker jag verkligen inte behövs på ett scoutläger och jag vill inte betala stora pengar för det.

Mikko Väisänen som är resurschef för lägret svarar på kritiken. Enligt honom har den ekonomiska situationen helt enkelt lett till att varor blivit dyrare, därmed också lägrets deltagaravgift.

– Det stämmer att avgiften är högre än på lägret för sex år sedan, men under sex år har inflationen hunnit verka ganska mycket på prisnivån. Till exempel byggnadsmaterial har blivit dyrare i en mycket snabbare takt än den allmänna inflationen. Samma gäller också livsmedel. Dessa två produkttyper utgör en mycket stor del av hela vår budget. Det höga priset förklaras delvis av det här.

Lägrets sammanlagda budget ligger på knappt fyra miljoner euro. Av det går enligt Väisänen över en miljon euro enbart till bespisning. Med all service sammanräknad är siffran två miljoner.

Infrastrukturen kostar

Också det faktum att årets läger är det största som någonsin ordnats i Finland påverkar budgeten på olika sätt. Men man har kunnat sänka lite på lägeravgiften – från 240 euro till 225 euro – eftersom antalet deltagare är så stort. Å andra sidan har man varit tvungna att utvidga infrastrukturen på lägerplatsen för att få alla att rymmas.

– Det avloppsvattensystem till exempel, som man hade på lägret för sex år sedan – för att inte tala om lägret för tolv år sedan – skulle inte längre uppfylla dagens krav. En del resurser har man alltså också varit tvungen att använda för att se till att alla miljökrav uppfylls, säger Mikko Väisänen.

För Jutta Alho är det ändå svårt att svälja lägeravgiftens storlek. En scoutledare från hennes kår kan inte alls delta på lägret eftersom pengarna inte räcker till. Ledaren hade också ansökt om ett stipendium som lägerorganisatören delar ut, men hade inte blivit beviljat det.

– Är det här faktiskt i enlighet med scoutingens värden? undrar Alho.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning