Missionsledaren som kandidat: Ville Auvinen

Bild: privat/SPT

Ville Auvinen är missionschef och teologie doktor, född 1966.

1. Varför ställer du upp?

2. Är du redo axla nuvarande ärkebiskop Kari Mäkinens roll som en stark förebild för kyrkans gemensamma värderingar?

3. Vilken värdegrund representerar du?

4. Ska ärkebiskopen profilera sig på sociala medier?

5. Hur ska kyrkan blir relevant för de unga vuxna?

6. Vill du viga samkönade par?

7. Hur tycker du att kyrkan har reagerat på Metoo-debatten?

8. Hur tycker du att kyrkan och samhället har lyckats hantera flyktingvågen?

9. Tycker du att miljö- och klimatfrågor hör till kyrkan?

10. Hur fungerar kyrkans ledarskap, bra eller dåligt?

1. En grupp av konservativa och röstberättigade kyrkomedlemmar frågade mig om jag skulle vara redo att kandidera i valet och jag svarade ja. Jag vill föra den här gruppens talan i valet.

2. Visst är ärkebiskopens roll att lyfta fram kyrkans röst i den offentliga diskussionen, och jag är redo att göra det. Jag anser att kyrkans röst baserar sig på Bibeln och på den lutherska bekännelsen. Ärkebiskopen ska inte bara tala om samhälleliga frågor, utan också lyfta fram kyrkans egen budskap: Guds nåd i Kristus.

3. Jag står för de traditionella och bibliska värderingarna i exempelvis äktenskapsfrågan. Bland olika andliga rörelser inom kyrkan representerar jag den evangeliska rörelsen, som betonar Guds nåd, att man får tro för sig här och nu utan villkor.

4. Visst ska han göra det. Moderna kanaler att påverka är viktiga för kyrkan och därför i allra högsta drag för kyrkans ledare.

5. Det här är en svår utmaning för kyrkan. Jag har lite erfarenhet av huvudstadsregionens unga vuxna och har märkt att en klar biblisk förkunnelse nog väcker intresse. En kyrka som inte tar ställning och anpassar sig efter majoritetens åsikter är ointressant.

6. Jag kommer inte att viga samkönade par och i princip har kyrkan en klar ställning i denna fråga. Många dokument från biskopsmötet och kyrkomötet visar klart och tydligt att äktenskapet bara ska vara mellan man och kvinna, enligt Bibeln och kyrkans bekännelse. Alla kyrkans präster borde acceptera detta.

7. Jag känner inte till några konkreta eller strukturella förändringar, men speciellt i kyrkan borde det vara självklart att det skulle råda nolltolerans mot både sexuella trakasserier och andra former av diskriminering. I kyrkan har vi de tio budorden och det femte och sjätte budet förbjuder allt som på något sätt skadar medmänniskan.

8. Här kan jag inte svara, eftersom jag inte vet tillräckligt om saken.

9. Visst hör dessa frågor till kyrkan. I skapelsen gav Gud oss uppgiften att ta hand om sin värld, och därför är skadandet av skapelsen en synd. Kyrkan ska predika om detta för dem som gör viktiga beslut som påverkar klimatet och miljön.

10. Jag måste medge att jag är lite okunnig i den här frågan. Jag har arbetat i över 20 år i olika kristliga föreningar.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning