Missiler och schamaner fångar keramikkonstens aktualitet

Utställningen "Keramiken i förnyelse" koncentreras till ett litet utrymme men den skickliga kurateringen tar hela rummet i besittning och uppvisar ett mångsidigt prov på vad keramikkonst kan tänkas vara. Bild: Ari Karttunen

Fjorton konstnärer och kollektiv demonstrerar keramikens utveckling genom högaktuella verk som kommenterar samtidens största frågor. De snygga mötena för fram materialets mångsidighet och förenas i en respekt för de organiska egenskaperna.

Inom renovering och byggnadsvård förekommer ofta två olika linjer. Antingen försöker man rekonstruera och återställa till ett ursprungligt skick och gör sitt yttersta för att sudda ut eventuella spår...