Misshandel och hotelser de vanligaste brotten vid flyktingförläggningarna

Bild: Lehtikuva / Roni Rekomaa

En färsk forskningsrapport från Polisyrkeshögskolan avslöjar att misshandel och hotelser är de vanligaste brotten bland asylsökande i Finland. Forskaren Suvi-Tuuli Mansikkamäki påpekar att det är för tidigt att dra slutsatser kring hur vanligt brottsligt beteende är bland asylsökande.

Enligt en färsk undersökning från Polisyrkeshögskolan är misshandel och hotelser vid flyktingförläggningarna de vanligaste brotten bland asylsökande i Finland. I sin undersökning har forskarna gått igenom 1 565 anmälningar som registrerats i informationssystemet för polisärenden där antingen den brottsmisstänkte eller offret är en asylsökande. Anmälningarna är från år 2016, då det som mest fanns cirka 30 000 asylsökande i Finland.

36 procent av anmälningarna gällde misshandel eller hotelser, där de inblandade var antingen asylsökande eller utlänningar. Dessutom fann forskarna 115 fall (sju procent) av misshandel eller hotelser där den ena parten var asylsökande och den andra parten finländare.

Den näst vanligaste kategorin av brott i forskarnas material var egendomsbrott där den misstänkte gärningsmannen var en asylsökande. Dessa utgjorde 16 procent av materialet.

Sexualbrott utgjorde i sin tur tio procent av alla anmälningar. I sexualbrotten var offret för det mesta en finländsk kvinna. 46 procent av offren i sexualbrotten var under 18 år.

Enligt forskaren Suvi-Tuuli Mansikkamäki, som varit med om att sammanställa undersökningsrapporten, är det svårt att utifrån rapporten dra slutsatser om hur vanligt brottsligt beteende är bland asylsökande. År 2015 ansökte 32 476 personer om asyl i Finland och året därpå var antalet asylsökande 5 651.

– Anmälningarna är från 2016 men vi har inte haft personuppgifter till vårt förfogande och vet inte när de misstänkta gärningsmännen kommit till Finland. Man kan inte ställa anmälningarna i proportion till det totala antalet asylsökande, säger Mansikkamäki.

– I denna undersökning var vår avsikt att fokusera på anmälningarna i sig. Vi skulle behöva flera års forskning för att kunna uttala oss om hur vanligt denna typ av beteende är bland asylsökande.

En klar majoritet av asylsökandena som kom till Finland åren 2015-2016 var irakier eller afghaner, och de utgjorde också det största antalet brottsmisstänkta i Polisyrkeshögskolans undersökning. Både offren och de misstänkta i de undersökta anmälningarna var för det mesta unga män.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning