Missförstånd?

De två långa kommentarerna ( och ) som gäller det senaste vetenskapliga sprattet i USA verkar delvis bygga på missförstånd.

De två långa kommentarerna (Nora Hämäläinen, HBL 3.12 och Mikko Lagerspetz, HBL 19.12) som gäller det senaste vetenskapliga sprattet i USA verkar delvis bygga på missförstånd. Sprattets syfte var väl...