Missade Finland en chans förra året?

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Övervägde vårt lands ledande instanser möjligheten av att 2017 arrangera en internationell konferens i Helsingfors för diskussion på nivå?

Jubileumsåret 2017 har firats. Programmen och festtalen var många. Men vad allt stannar kvar i hävderna? Hade Finland i anslutning till feståret kunnat göra en insats som hade noterats internationellt? Övervägde vårt lands ledande instanser (republikens president, riksdagens utrikesutskott, regeringen) möjligheten av att 2017 arrangera en internationell konferens i Helsingfors för diskussion på hög, högsta, nivå om dagens stora problem i Europa: EU:s framtid, den växande högerpopulismen, upprustningen och de militära hotbilderna, de mänskliga rättigheterna, klimatförändringarna, flyktingfrågan, spridningen av falska nyheter lika med informationskrig, Europas och hela världens behov av säkerhet och ökat samarbete.

Undertecknandet i Helsingfors den 1 augusti av ESK-dokumentet innebar en betydande framgång för värdlandet Finland. Mötet hade föregåtts av långvariga sonderingar och konsultationer, förda av kunniga finländska diplomater med representanter för de berörda nationerna, inklusive stormakterna USA och Sovjetunionen. Det låg mycket arbete bakom besluten om vilka frågor som skulle diskuteras och slutdokumentets formulering. I det av de 35 deltagande nationerna godkända dokumentet fastlogs bland annat principer för demokrati och mänskliga rättigheter.

Under åren som följde hänvisade oppositionen i Sovjetunionen och i östblocket ofta till överenskommelsen i Helsingfors. President Urho Kekkonens renommé växte ytterligare. Nya ESK-möten arrangerades, däribland ett toppmöte i Helsingfors 1992 med 51 deltagande nationer. Tre år senare fick ESK namnet Organisation för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) med säte i Wien.

Så varför inte en ny konferens i Helsingfors 2017? Cynikerna småler eller skrattar. Hur skulle Finland lyckas när inte ens EU eller FN kan lösa alla problem? Men en liten självständig, militärt alliansfri nation, med erfarenheter av både öst och väst, kunde kanske lättare än EU och FN – där många meningsskiljaktigheter råder – åstadkomma en acceptabel agenda och ett förslag till fördragstext som grund för ett viktigt steg framåt.

Frågorna är många. Hade tanken väckts inom landets ledande instanser med tanke på 2017. Fanns det optimister eller bara pessimister? Stördes eventuella samtal av partipolitiska intressen eller personliga meningsskiljaktigheter? Åren före 1975 fick jag (i egenskap av chefredaktör för Finska notisbyrån) en liten inblick i det förberedande arbetet. Det krävdes mycket – både kunnande, integritet och tålamod – av våra representanter. Men de klarade uppgiften och konferensen blev en framgång. Värdnationen och dess representanter fick tack och beröm.

Vad säger årets presidentkandidater? Är frågan värd att debattera före valet den 28 januari.

Carl Fredrik Sandelin Helsingfors

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46