Missade Finland en chans förra året?

Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

Övervägde vårt lands ledande instanser möjligheten av att 2017 arrangera en internationell konferens i Helsingfors för diskussion på nivå?