Missa Brevis är fint men föga nydanande

Omkring sextio sångare ur kammarkören Kaamos och Ahjo Ensemble deltog i uruppförandet av Homestay Music-kollektivets Missa Brevis. Bild: Tero Leponiemi

Det nyskrivna körverket Missa Brevis, skrivet av tre tonsättare tillsammans, är lättlyssnat men bleknar i jämförelse med Rachmaninovs Vigilia, menar Fiona Chow.

När man tänker på sakral, liturgisk a cappella-musik hör Rachmaninovs Vigilia tveklöst till standardrepertoaren. Tonsättaren var väl bekant med den ortodoxa kyrkans ritualer och traditioner, som...