Mirjam Kalland lämnar Soc & kom för att bli professor i småbarnspedagogik

Mirjam Kalland antar nya utmaningar i form av professuren i småbarnspedagogik.Bild: Niklas Tallqvist

Svenska social- och kommunalhögskolans rektor Mirjam Kalland har utsetts till professor i småbarnspedagogik.

Efter drygt tre år som rektor för Soc & kom sadlar Mirjam Kalland om. Kalland tar emot den nya svenskspråkiga professuren i småbarnspedagogik vid pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet.

– Jag koncentrerar mig gärna på undervisning och forskning, något jag i och med professuren kommer att kunna jobba mera med. Jobbet intresserar mig också eftersom det är en helt ny post och jag kommer att ha möjlighet att utveckla forskningen. Det är mycket spännande.

Kalland har doktorerat i just småbarnspedagogik.

Under åren på Soc & kom lotsade Kalland högskolan genom flera stora förändringar. Hon säger ändå att förändringarna på högskolan inte påverkade hennes beslut att byta jobb – tvärtom.

– Tiden på Soc & kom var en bra period för mig. Ekonomin är i balans och vi genomförde stora förändringar, till exempel det nya magisterprogrammet och den breda kandidatexamen, som fått god feedback. Det skulle ha varit svårare för mig att byta jobb om läget inte varit lika bra som det är nu.

Professurerna i småbarnspedagogik donerades till Helsingfors universitet och Åbo Akademi av Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne.

– Jag är mycket tacksam. Professuren är väldigt betydelsefull. Den kommer att stärka de små barnens ställning och välbefinnande.

Kalland ska inleda jobbet på pedagogiska fakulteten i augusti.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00