Minst ett mässlingsfall efter Italienresa i Birkaland

Bild: Mostphotos/Folmer

En person som bor i Birkaland har insjuknat i mässling efter en Italienresa, uppger Birkalands sjukvårdsdistrikt.

Symtomen är feber och utslag. Patienten har fått mässlingsvaccin som barn.

Även andra som rest i samma sällskap som den insjuknade uppvisar symtom. Svaren på mässlingsproven som tagits på dem blir klara på torsdag.

Sannolikheten att en vaccinerad person som drabbas av mässling smittar andra är mycket liten, säger man på sjukvårdsdistriktet. Det är också mycket ovanligt att vaccinerade insjuknar. De får lindrigare symtom än personer som inte vaccinerats.

Alla vuxna som rest tillsammans med den insjuknade är vaccinerade eller har tidigare haft mässling. Vaccinet skyddar mot allvarliga former av sjukdomen.

Vaccin före Europaresa

Det bästa sättet att skydda sig mot mässlingsmitta är ett täckande vaccinskydd, vilket i praktiken innebär två doser MPR-vaccin. Även personer som tidigare haft mässling är immuna mot sjukdomen.

En person som får mässling får hög feber och symtom i andningsvägarna. Ögonen kan bli ljuskänsliga. Utslagen kommer några dagar efter de första symtomen.

Möjliga komplikationer är bakterieinfektion i luftvägarna. Ofta drabbas man av öroninflammation eller lunginflammation, skriver Institutet för hälsa och välfärd THL.

En sällsynt komplikation är mässlingsrelaterad hjärninflammation. Sjukdomen är ofta allvarligare hos vuxna och hos personer med nedsatt motståndskraft.

I år har det förekommit fem fall av mässling i Östra Savolax sjukvårdsdistrikt. På THL säger man att det förekommer enskilda mässlingsfall i Finland årligen. Ett undantag var 2011 då fallen var 27.

I Europa finns det för närvarande flera länder med hög förekomst av sjukdomen. I Italien har tusentals fall diagnostiserats i år. Finländare som reser i Europa bör ha sitt vaccinskydd i skick. Framför allt ovaccinerade småbarn riskerar att insjukna i mässling. Sjukdomen är extremt smittosam. 

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03