Minoritetsfråga eller riksangelägenhet?

SFP:s starka betoning av service på svenska känns som besvärlig för en minoritet på cirka 5 procent.

Tommy Westerlund analyserar (HBL 30.4) valresultatet, som för SFP var dåligt i södra Finland, med bland annat 4 000 färre röster än 2015. "Tvåspråkigheten är starkt utbredd i södra Finland. Det är en utmaning för SFP att locka dem som inte ser hotet mot det svenska och behovet av en försvarare för detta som viktigare än andra ideologiska eller politiska frågor då man väljer vilket parti man vill ge sin röst". SFP:s Helsingforskrets vill som bot se över verksamheten, vässa budskapet, ge tydligare stadspolitik, liberal politik.

SFP:s starka betoning av service på svenska känns som besvärlig för en minoritet på cirka 5 procent. Kanske en tvåspråkig huvudstadsbo inte tänder för en så utpräglad minoritetsfråga.

Kunde en utväg vara att begrunda Paavo Väyrynens ord: "Svenska språkets ställning avgör om Finland framdeles är det östligaste nordiska landet eller det nordligaste baltiska landet."

Svenskan är alltså en riksangelägenhet.

Vi har försvarssamarbete med Sverige. Är det allvar eller bara prat? Om det är allvar bör vi beakta citatet av Väyrynen. Då öppnar sig ett överväldigande stort arbetsfält i att driva en sådan politik som motiverar svenska uppbådade att komma hit och riskera livet. Vägen är lång och uppgiften svår, men en sådan uppgift för SFP skulle sannolikt locka väljare i hela riket, men kanske främst svikande svenskspråkiga i södra Finland.

Gustav Tallqvist Söderkulla

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning