Minnet följer sina egna lagar – spontant, subjektivt, nyckfullt

Bild: Mikael Bobacka

Minnesarbete handlar inte om att gräva ner sig i det som varit, utan om att se sig själv i ett större sammanhang och försöka förstå vad det större sammanhanget har betytt för en, skriver Merete Mazzarella.

Varför talas det så mycket om hur viktigt det är att minnas, varför uppmuntras människor att muntligt eller skriftligt gestalta sina liv?Den svenska idéhistorikern Karin Johannisson har refererat en f...