Minna Canth-priset till Maryan Abdulkarim

Maryan Abdulkarim. Arkivfoto. Bild: Tor Wennström

Då Minna Canth-priset delades ut för tredje gången under Helsingfors bokmässa tillföll det skribenten, konstnären och medborgaraktivisten Maryan Abdulkarim, tillika kolumnist i HBL.

Priset på 5 000 euro är finansierat av stiftelsen Finlands Mässa. Enligt motiveringen är Maryan Abdulkarim "en modig skribent och debattör på den samhällspolitiska arenan, liksom Minna Canth var det på sin tid. Oförtröttligt tar hon ställning för kvinnor och minoriteter och gör ojämlikheten synlig också där mången hade trott att jämställdhet redan råder. Maryan Abdulkarim är en mångkampare i fråga om kultur och opinionsbildning. Abdulkarim verkar också internationellt och framöver kommer hon med säkerhet att göra sig hörd i många frågor".

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning