Ministrar försöker få fram vårdförslag denna månad

Bild: Martti Kainulainen

De ansvariga ministrarna försöker få fram ett så slutgiltigt förslag som möjligt till social- och hälsovårdsreform före den 1 maj.

Förhandlingskällor uppger att man siktar på att snabbt komma fram till dellösningar som går att presentera i offentligheten.

Alla finländares social- och hälsovårdslösningar ska göras om 2019, då ansvaret flyttas från kommunerna och staten till landskap. I höstas var förhandlingarna om den nya modellen nära att fälla regeringen, då stor oenighet rådde om hur många delar landet ska delas in i.

Beskattningstvist

Regeringspartierna är fortfarande inte överens om vilka rättigheter och skyldigheter de 18 landskapen ska ha. Centern vill ge dem beskattningsrätt och därmed göra dem mer självstyrande. Samlingspartiet befarar att den totala mängden skatter stiger om det går så och motsätter sig en ny aktör i insamlingen av skattepengar.

Arto Sulonen som är direktör för juridiska ärenden på Kommunförbundet tror att det blir en kompromiss – inga beslut om landskapens beskattningsrätt under den sittande regeringens mandatperiod. Han tror att det däremot kan bli aktuellt att börja förberedelserna för en framtida modell.

Sulonen sitter i en arbetsgrupp som ska ta ställning till finansieringen. Han befarar att det förberedande arbetet kan bli något av ett politiskt manifest mer än en handlingsplan, eftersom eventuella beslut inte binder nästa regering.

– Det skulle behövas parlamentariska förberedelser för att förnyelsen på lång sikt ska kunna föras framåt, säger Sulonen.

Oavsett om landskapen får beskattningsrätt kommer största delen av finansieringen även i framtiden att komma ur statens kassa. Nya lösningar för hur pengarna fördelas är på gång och i planerna finns till exempel kompensation för områden där befolkningen är sjukare än snittet.

Kommunförbundet räknar med att landskapen kommer att detaljstyras av staten. Annars blir det svårt att uppfylla sparmålen på tre miljarder euro.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning