Ministrar föreslår hundratals miljoner i stöd till företagare

Tuula Haatainen och Mika Lintilä vid presskonferensen på fredagen. Bild: Jussi Nukari/Lehtikuva

Många finländare har blivit permitterade eller arbetslösa till följd av de striktare coronarestriktioner som regeringen införde strax efter julen. Nu ska de drabbade få ansöka om stöd från staten för att klara av sitt uppehälle, "precis som under våren 2020".

Den coronaministergrupp som sammanträdde under fredagseftermiddagen föreslår ett stödpaket till de företagare, näringsidkare, kulturarbetare och restaurangpersonal som drabbas av de senaste coronarestriktionerna. Stödbeloppen uppgår till många miljoner euro, näringsminister Mika Lintilä (C) bedömer att summan kan landa på 200 miljoner euro för januari och februari.

– Regeringen ska stödja de aktörer som har lidit mest av de senaste restriktionerna. Det gäller evenemangsindustrin, idrotts- och kulturfältet, restauranger, inomhuslekplatser och badinrättningar. Vi har förberett två olika slags stöd: ett kostnadsstöd till de företag vars verksamhet har begränsats av restriktioner och en stängningsersättning till de aktörer som helt har tvingats stänga sina verksamhetsställen i slutet av december, säger Mika Lintilä.

Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) presenterar ett stödpaket till de företagare som har blivit arbetslösa till följd av restriktionerna.

– Precis som under den första nedstängningen våren 2020 blir det nu möjligt för företagare vars verksamhet har upphört till följd av pandemin att söka arbetsmarknadsstöd. På det här sättet vill regeringen trygga företagarnas utkomst under en tid då rådande restriktioner gör dem arbetslösa, utan att de först måste avsluta sitt företag. Det handlar uppskattningsvis om 18 000 personer och stödet kostar sammanlagt 12 miljoner euro per månad, säger Tuula Haatainen.

Haatainen strävar efter att arbetsmarknadsstödet ska gå att ansöka om så fort som möjligt.

Ministergruppen har också förberett lättnader för de arbetstagare som har blivit permitterade eller uppsagda till följd av de senaste restriktionerna.

– Vår målsättning har varit att stärka arbetslöshetsskyddet genom att ta bort självrisksdagarna. För att garantera en utkomst för dem som förlorar jobbet till följd av restriktioner borde arbetslöshetsersättningen betalas ut genast från dag ett, utan karensdagar, säger social- och hälsovårdsminister Hanna Sarkkinen (VF).

Nya restriktioner nästa vecka?

De nu utlovade stöden ska gälla för två månader, januari och februari. Ministergruppen lovar ändå inte att alla restriktioner upphör den sista februari. Det är för tidigt att ta ställning till hur coronasituatinen i landet ser ut om en och en halv månad, anser de.

– De nu aktuella restriktionerna har införts för att trygga sjukhusens bärkraft och på det sättet se till att alla som insjuknar har möjlighet att få vård. Men restriktionerna har också lett till att många har blivit arbetslösa och med detta stödpaket vill regeringen hjälpa dem att klara sitt uppehälle under de närmaste månaderna, förklarar Hanna Sarkkinen.

Regeringens coronaministergrupp kommer i början av nästa vecka att ta ställning till om restriktionerna som riktar sig mot restauranger ytterligare måste skärpas.

– Vår gemensamma uppfattning är nog att begränsningarna i lågriskrestauranger, alltså sådana som i huvudsak serverar mat, inte ytterligare ska skärpas, men det beslutet fattar vi först nästa vecka, säger näringsminister Mika Lintilä.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bokåret 2021 på Bokström

Mer läsning