Ministrar diskuterade med landets läkare – "Alla måste förbereda sig på en eventuell andra coronavåg"

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) deltog i tisdagens stora möte där både läkare, ministrar och myndigheternas sakkunniga diskuterade bekämpningen av coronaviruset. Bild: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva

Under tisdagen diskuterade både ministrar, läkare och myndigheternas sakkunniga hur bekämpningen av coronaviruset ska effektiviseras i Finland.

Familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) och social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) deltog på tisdagen i ett videomöte med sjukvårdsdistriktens direktörer, chefsöverläkare, överläkare och infektionsläkare samt med de läkare vid regionförvaltningsverken som ansvarar för smittsamma sjukdomar.

Mötets tema var hur bekämpningen av coronaviruset ska effektiviseras i Finland och vilka praktiska åtgärder som behöver beredas.

Enligt Kiuru måste alla anordnare av social- och hälsovård nu på alla sätt förbereda sig på en eventuell andra coronavåg.

Även de nya riktlinjerna för gränstrafiken som informerades om i måndags behandlades under mötet. Syftet med de nya riktlinjerna är att förbättra hälsosäkerheten vid gränserna i samband med inresor till Finland, och därför ska den frivilliga karantänen framöver kunna bli obligatorisk för dem som anländer från ett riskområde och resenärer ska inte längre få tacka nej till coronatest.

En annan fråga som diskuterades under mötet var den allmänna rekommendationen om munskydd som för tillfället bereds vid Institutet för hälsa och välfärd. Enligt Helsingin Sanomats uppgifter kommer rekommendationen att ges i samband med en presskonferens på torsdag.

I mötet deltog utöver ministrarna och läkarna även Social- och hälsovårdsministeriets kanslichef Kirsi Varhila, Institutet för hälsa och välfärds generaldirektör Markku Tervahauta, överdirektör för Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården Markus Henriksson och en grupp sakkunniga från social- och hälsovårdsministeriet och Institutet för hälsa och välfärd.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning