Ministern vill åtgärda proppen i hemvårdens vardag: Hemvårdare ska få parkera gratis

Planen är att åtminstone en del av parkeringsproblemen ska lätta nästa sommar, enligt trafikminister Sanna Marin (till höger) och kommunikationsutskottets ordförande Suna Kymääinen. Bild: Lehtikuva/Martti Kainulainen

De som jobbar i hemvården ska i sommar kunna få eget parkeringstillstånd och friare rätt att parkera på gårdsgator och vissa förbjudna zoner. Parkeringsbesvären har varit ett dilemma särskilt i tätorter.

Det var i somras som kommunikationsminister Sanna Marin (SDP) utlovade en ändring i lagen för att underlätta flaskhalsarna för hemvårdare som ska röra sig till flera kunder under en dag från adress till adress.

Frågan om parkeringsproblemet har diskuterats i riksdagens kommunikationsutskott i fjol då vägtrafiklagen behandlades, och dilemmat har påtalats av hemvårdsproducenter.

– När vi hörde sakkunniga nämndes problem runtom i hela landet, där hemvårdens tidsanvändning blir lidande och de har svårt att hinna till följande klient i tid, säger utskottets ordförande Suna Kymäläinen (SDP).

Till exempel i Helsingfors har staden under de senaste åren skaffat tiotals elcyklar för att försöka hitta runt parkeringsproblemet. Kommuner och städer runtom i landet som velat lösa parkeringen har hänvisat till brist på övergripande lagstiftning, säger trafikministern.

Lagförslaget innebär att parkeringsrätten för hemvårdens personal utvidgas, och gatuparkeringen på kommunernas gatunät blir avgiftsfri med hjälp av ett parkeringstillstånd som liknar det för personer med funktionshinder.

– När det blir avgiftsfritt slipper hemvården risken för böter. Vi har utgått från den tanke som nu gäller parkeringstillstånd för funktionshinder, att man får rätt till ett parkeringstillstånd som kommunerna utfärdar.

Enligt de nya bestämmelserna skulle personalen inom hemvården få parkera också på gator där parkering är förbjuden med trafikmärkena Parkeringsförbud eller Parkeringsförbudszon.

På gårdsgator skulle hemvården vid behov också kunna parkera också där det inte finns en målad parkeringsruta.

Tillståndet kan utfärdas åt hemvårdspersonal oberoende om de är offentligt eller privat anställda.

– Vi gör inte skillnad mellan tjänsteleverantörer, det här är något som ska hjälpa klienterna att få sin service, säger Sanna Marin.

Parkeringstillståndet hjälper däremot inte på husbolagens områden. Där kommer lagen inte in, och Marin säger att man i stället kan göra husbolagen medvetande med hjälp av en allmän rekommendation att reservera parkering för hemvårdens fordon.

Förslaget är nu på remiss. Det ska nå riksdagen i december, och målet är att ändringen träder i kraft samtidigt som resten av vägtrafiklagen, som redan antagits, den 1 juni 2020.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Diamanter är det ultimata vintageköpet

Mer läsning