Ministern tillbakavisar kritiken mot riskbedömning av alla patienter

Familje- och omsorgsminister Annika Saarikko tillbakavisar kritiken mot poängsättningen och prissättningen av alla klienter inför landskaps- och vårdreformen. Bild: Markku Ulander/Lehtikuva

Familje- och omsorgsministern tillbakavisar kritiken mot poängsättningen och prissättningen av alla klienter inför landskaps- och vårdreformen. Enligt Annika Saarikko skulle vårdcentralerna inte få patientspecifik information om de ersättningar som utbetalas av staten.

– I den nya valfrihetsmodellen kan vårdcentralerna inte välja sina klienter, utan det är kunderna som väljer sin egen vårdcentral, skriver familje- och omsorgsminister Annika Saarikko (C) i ett pressmeddelande.

Enligt Saarikko betalar landskapen ut ersättningar till vårdcentralerna utan att ge ut information om patientspecifika ersättningar. Alla patientrelaterade ersättningar ska grupperas anonymt och enskilda patienter ska inte poängsättas på individnivå utan endast på gruppnivå, uppger Saarikko.

– Institutet för hälsa och välfärd jobbar för tillfället med olika beräkningsmodeller som ska ligga som grund för de ersättningar som betalas till vårdcentralerna. Kalkylerna görs enligt forskningsetiska principer så att man inte kan härleda uppgifterna till enskilda patienter, skriver Saarikko.

Enligt minister Saarikko innebär det här att vårdcentralerna inte har incentiv att locka till sig en viss typ av klienter med hjälp av reklam ifall beräkningsgrunderna för de statliga ersättningarna görs väl.

– Valfriheten utgör grunden för vårdreformen. Kunden avgör vilken vårdcentral eller tandklinik hen väljer och patienten kan alltid byta till en annan serviceproducent ifall man inte är nöjd, skriver Saarikko.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Är du vuxen och vill bli närvårdare? Studiestart i mars 2020! Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning