Ministerium: Konjunkturen vänder – arbetsmarknaden går mot sämre tider

Under de två kommande åren kommer sysselsättningsnivån att öka, men redan nu syns tecken på att ökningen mattas av. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Fjolåret var ett toppår på arbetsmarknaden, men nu vänder konjunkturen och arbetsmarknaden stagnerar. Det skriver Arbets- och näringsministeriet i sin färska arbetsmarknadsprognos.

Arbets- och näringsministeriet har publicerat en arbetsmarknadsprognos och efter en gynnsam period ser sysselsättningen ut att stagnera, enligt ministeriets pressmeddelande. Finländska företag har fortsatta problem med att hitta kompetent arbetskraft, den strukturella arbetslösen sjunker inte längre och åldersstrukturen begränsar sysselsättningstillväxten.

Enligt pressmeddelandet kommer sysselsättningsgraden att stiga till 72,8 procent i år och till 73,4 procent nästa år. Men sedan börjar sysselsättningen mattas av.

Det totala antalet långtidsarbetslösa fortsätter att minska också inom de närmaste åren, men antalet nya långtidsarbetslösa minskar inte längre.

Byggnadsarv kräver vård och goda produkter

På Illby gård i Borgå värnar man om det gamla genom att ta väl hand om sina byggnader. Målningen av karaktärshuset var ett stort projekt, men något man räknar med att ha glädje av länge. 13.6.2019 - 09.39