Ministerium: Det måste bli lättare att köpa biljetter i kollektivtrafiken

Resekorten är relativt enkla att använda för dem som använder kollektivtrafiken mycket. Men de som bara behöver en enskild biljett kan uppleva systemet som besvärligt. Bild: HBL-arkiv

Det måste bli lättare att skaffa en biljett i kollektivtrafiken i Helsingforsregionen, kräver Kommunikationsministeriet.

Ministeriet uppger att möjligheten att köpa biljett ska förbättras genom att till exempel utvidga biljettförsäljningsnätverket eller utveckla olika sätt att köpa en biljett.

Helsingforsregionens Trafik (HRT) ska se till att i synnerhet barn, äldre och turister ska ha möjlighet att kunna köpa en biljett, slår ministeriet fast. HRT ska också säkerställa att informationen och anvisningarna om hur man skaffar biljetterna är tillräcklig och klar.

Biljettkontrollanterna ska ges anvisningar om att de inte får utfärda kontrollavgift eller avlägsna en passagerare från kommunikationsmedlet om biljettlösheten beror på bristerna i biljettförsäljningen.

Ministeriet kräver en utredning av HRT inom slutet av denna månad. 

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning