Ministeriets prognos: Sysselsättningsökningen mattas av

Permitteringarna ökar inom industrin. Också inom byggbranschen har ökningen av sysselsättningen stannat. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Sysselsättningen fortsätter öka, men inte i lika snabb takt som man tidigare förväntade sig.

På fredagen publicerade Arbets- och näringsministeriet sin senaste arbetsmarknadsprognos. Ekonomin fortsätter växa, men strukturell arbetslöshet, stelhet på arbetsmarknaden och en begränsad arbetskraft lägger band på ökningen av sysselsättningen, skriver Arbets- och näringsministeriet i ett pressmeddelande.

Ökningen av sysselsättningen saktar ner snabbare än man tidigare uppskattade. Både inom industrin och inom byggbranschen har sysselsättningen slutat öka.

Sysselsättningsgraden förväntas stiga till 72,5 procent i år, 73 procent 2020 och 73,4 procent 2021. Enligt prognosen kommer arbetslösheten så gott som sluta minska år 2020.

I prognosen beaktas inte planerade ändringar i sysselsättningspolitiken. Arbetsmarknadsprognoserna publiceras två gånger om året.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning