Minister svarar: "Finns ingen återvändo"

Mika Nordberg som ansvarar för trafikfrågor i Ålands landskapsregering påminner om att den stora rationaliseringen av den södra skärgårdstrafiken har utretts sedan 1950-talet.

– Vi har tusentals sidor utredningar, vi har oräkneliga antal timmar arbete och allt har pekat åt samma håll, att bygga ut skärgårdstrafiken med Föglö som knutpunkt. Och den här gången handlar det inte om visioner, vi har fått fullmakt av lagtinget att använda 40 miljoner euro för projektet. Nu är det verkstad, och här finns ingen återvändo.

Mika Nordberg förklarar att man tillsvidare använt två miljoner euro för olika slags utredningar.

– När det var dags att investera ytterligare två miljoner slog jag fast att inga fler utredningar görs ifall vi inte får grönt ljus att driva hela projektet i hamn. Det fick vi av lagtinget så nu är det allvar.

Hur mycket förkortas färjpasset till och från Föglö, i dag går det på 30 minuter?

– Man ska inte räkna i minuter. Om passet förkortas med tio minuter per resa så ska man minnas att nuvarande färja, Skarven, gör 24 resor i dygnet. Det handlar alltså om 240 minuter i dygnet. Med både östra och västra Föglö medräknat gör vi en inbesparing på tretusen timmar om året.

Enligt kritikerna är priset för tio minuter en skövlad natur, förstörda fornminnen och ett utarmat Degerby?

– Det är ju tvärtom. Genom att koncentrera trafiken utanför Degerby ger vi byn en chans att utvecklas och bli attraktivare för båtturister. I dag kan upp till kilometerlånga bilköer löpa rakt genom byn inför färjans avgång.

Hur ska icke bilburna Kökar- och Sottungabor ta sig 15 kilometer genom Föglö, från den ena färjan till den andra?

– Vi ska utveckla kollektivtrafiken som ska vara gratis för passagerarna. Landskapet står redan nu för 80 procent av kostnaderna. När vi avvecklar Långnäs och bygger ut Föglö är avsikten att man ska kunna ta bussen hela vägen till Mariehamn från östra färjfästet där Kökar- och Sottungafärjan anlöper.

Markägarna hotar med en utdragen besvärsprocess?

– Det är deras demokratiska rättighet, men jag kan bara hoppas att domstolsprocessen klaras av inom normal tidsram, det vill säga ett år. Då har vi fortfarande ett år på oss att börja bygga. Två år återstår av nuvarande mandatperiod.

Och om det här blir en lagfråga i lagtingsvalet om två år och oppositionen som motsätter sig planen vinner, kan då allt ännu kullkastas?

– Knappast. Hur man än räknar är det här ett klokt projekt. Landskapet har skött trafiken till Föglö i 60 år och ska göra det också i framtiden. Ser man 50 år framåt behövs det här. Jag tror inte att någon i dag motsätter sig till exempel nätet av vägbankar i Brändö eller bron mellan Stor- och Lillnagu. De upplevs som självklarheter, så kommer också kortrutten att uppfattas efter en tid.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03