Minister om bristfälliga skyddsutrustningen: "Beredskapscentralen en självständig enhet"

Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) sade under riksdagens frågetimme på torsdagen att hon följt med Försörjningsberedskapscentralens verksamhet. Hon hade ändå ingen vetskap om de bristfälliga anskaffningarna innan hon läste Suomen Kuvalehtis avslöjande artikel. Bild: Emmi Korhonen/Lehtikuva

Oppositionen kräver klara svar på vem som är ansvarig för att Finland köpt bristfällig skyddsutrustning för flera miljoner euro från Kina.

Den bristfälliga skyddsutrustning som Försörjningsberedskapscentralen skaffat från Kina väcker många frågor i riksdagen. Oppositionen kräver svar på vem som egentligen bär ansvar för det skedda.

– Tio miljoner av skattebetalarnas pengar har nu spenderats på fullständigt sekunda varor. Myndigheterna har blivit lärda att den politiska ledningen fattar besluten och myndigheterna verkställer dem. I normala fall ansvarar ledaren, men nu har ändå den politiska ledningen beskyllt än Försörjningsberedskapscentralen, än kommunerna och än Finavia, sade Sannfinländarnas Petri Huru under riksdagens frågetimme på torsdagen.

Enligt Huru verkar det som att den ansvariga för misstag som skett alltid har hittats utanför regeringen.

– Anser ni minister Haatainen att ni har agerat omsorgsfullt? Och om inte, är ni då beredd att avgå?

Ministeriet fortsätter utreda affärerna

Arbetsminister Tuula Haatainen (SDP) sade att hon följt med Försörjningsberedskapscentralens verksamhet, men att hon inte hade någon vetskap om de bristfälliga anskaffningarna innan hon läste Suomen Kuvalehtis avslöjande artikel.

– Försörjningsberedskapscentralen är en väldigt självständig enhet, som har en egen styrelse. Där finns också en operativ ledning som ansvarar för anskaffningar. Det är där misstaget och slarvet har skett, sade Haatainen.

Enligt henne är ministeriets roll att styra och se till att processerna går sakligt till.

– Som minister har jag omedelbart börjat utreda misstaget. Jag har krävt en utredning på vad som skett. Den verkställande direktören har som en följd av det avgått och jag har tillsatt en ny, tillfällig vd.

I tisdags fick Haatainen utredningen hon bett om av Försörjningsberedskapscentralens styrelse, och nu fortsätter arbetet med att reda ut det skedda.

Vilka har anvisningarna varit?

Sannfinländarnas Riikka Slunga-Poutsalo sade att Försörjningsberedskapscentralens uppgift är att underhålla beredskapsmaterialet, inte att anskaffa det.

Hon och flera andra oppositionsröster ifrågasatte vilka anvisningar som getts åt Försörjningsberedskapscentralen då den nu i kristider skött om anskaffandet.

– Har man gett anvisningar om att använda andra än de allmänna anskaffningskanalerna, undrade Slunga-Poutsalo.

Social- och hälsovårdsminister Aino-Kaisa Pekonen (VF) sade att hennes ministerium ansvarat för att gå igenom läget ute på fältet och inventerat materialet i beredskapslagret.

– Vi har meddelat hurdant material vi behöver och hur mycket. Efter det sköter Försörjningsberedskapscentralen anskaffningarna, sade Pekonen.

– Jag kan inte ta ställning till anskaffningarna och jag kan heller inte svara på frågan om vilka kanaler som använts för anskaffningarna och vilka som kommer att användas i framtiden.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning