Minister Leppä yrkar på stöd till torkdrabbade bönder

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) vill följa Sveriges exempel. Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht beslöt denna vecka att avsätta 1,2 miljarder kronor i krispaket till torkdrabbade bönder. Bild: SPT/Sari Gustafsson

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) vill lyfta fram jordbrukarnas svåra situation i höstens budgetmangling.

Leppä säger till STT att han ska föreslå lättnader för de jordbrukare som har drabbats av torkan. Han vill inte i detta skede avslöja vilka konkreta stödåtgärder som han har i åtanke eller hur mycket pengar det rör sig om.

Enligt Leppä har bönderna drabbats hårt av låga producentpriser och sviktande lönsamhet en längre tid. Sommarens torka lägger sten på börda och förvärrar situationen ytterligare.

Den svenska regeringen beslöt tidigare i veckan att avsätta 1,22 miljarder kronor (cirka 116 miljoner euro) i ett krispaket till lantbrukare som har drabbats av torkan. De svenska skördarna är de lägsta på 25 år.

Krispaketet har kritiserats av en lång rad svenska jordbrukare som otillräckligt. Enligt Lantbrukarnas Riksförbund har torkan orsakat skador för närmare 10 miljarder kronor (968 miljoner euro).

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03