Minister Leppä vill utreda namn på vegetariska produkter – "vegetarisk biff" och "sojakorv" kan förbjudas

Bild: Cata Portin

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (C) kommer att utreda Frankrikes modell, där vegetarisk mat inte får marknadsföras med köttrelaterade ord som korv eller biff.

I slutet av april lämnade Centerns riksdagsledamot Mikko Kärnä in ett skriftligt spörsmål till riksdagen där han ifrågasätter marknadsföringen av vegetariska produkter med köttrelaterade namn.

I sitt svar säger minister Leppä att Finland utreder och analyserar Frankrikes modell.

– Information om livsmedel får inte vara missvisande för konsumenten när det gäller till exempel egenskaper eller ingredienser, säger Leppä.

Livsmedelssäkerhetsverket Evira har redan instruktioner för vilka namn som får användas och till exempel "sojamjölk" är inte tillåtet som produktnamn för en vegansk produkt, meddelar Leppä. Däremot är sådana namn som syftar på tillredningssättet tillåtna, till exempel sojakorv eller vegetarisk biff.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning