Minister Häkkänen höll tal på Estlands 100-årsfest – poängterade västerländska värderingar

Justitieminister Antti Häkkänen höll tal på måndagen på Estlands 100-årsfest i Tallinn. Han berömde det mångsidiga samarbetet mellan Finland.Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Estlands och Finlands framgång stöder sig på rättsstatsprincipen, fria val, medborgerliga rättigheter och marknadsekonomi, sade justitieminister Antti Häkkänen på måndagen i sitt tal vid Estlands hundraårsjubileumsfest i Tallinn. Enligt Häkkänen är Estland, som på 1990-talet övergav socialismen, det bästa exemplet i Europas närhistoria på framgång som grundar sig på nya värderingar.

– Det estniska samhället grundades på rättsstatsprincipen, marknadsekonomi, medborgerliga rättigheter och fria val, vilket har lett landet mot framgång. I Finland har utvecklingen av landet redan före självständigheten byggt på rättsstatsprincipen. I fjol firade vi 100-årsjubileet för Finlands självständighet – nu får vi tillsammans fira er självständighet, sade Antti Häkkänen i sitt hälsningstal.

Enligt Häkkänen står den demokratiska rättsstaten inför utmaningar från många håll i världen. Kina, Ryssland, Turkiet och EU:s interna problem skapar en allt större press på samhällsordningens grundläggande värderingar, menar han.

– Östeuropa är det senaste området som infört medborgerliga friheter, demokrati, rättsstatsprincipen och marknadsekonomi. Därför är det förvånansvärt att man just i Polen ifrågasätter rättsstatsutvecklingen. Både i Finland och i Estland har man hårda erfarenheter av vad det innebär att leva utan västerländska grundläggande värderingar. Vi bör tillsammans stödja kommissionens arbete för att försvara rättsstatsutvecklingen, sade Häkkänen.

Häkkänen berömde också det långa och nära samarbetet mellan justitieministerierna i Finland och Estland. Det finns direkta kontakter mellan estniska och finska fängelser, vilket möjliggör ett smidigt informationsutbyte. Också åklagarmyndigheterna i Estland och Finland har ett mycket gott och regelbundet samarbete, betonar han.

– En allt större del av rättegångarna gäller gränsöverskridande ärenden. Domstolarna i Estland och Finland behöver ständigt rättshjälp och handräckning av varandra. Samarbetet fungerar, såväl när det gäller videoförhör och -sammanträden som verkställighet av domar, berömde Häkkänen.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00