Mindre utsläpp i Nyland under 2019 – Träskända i topp

Klimatutsläppen i Nyland minskar. Bild: SPT

2019 minskade utsläppen per invånare med 8 procent i Nyland. Totalt sett minskade också kommunernas utsläpp, visar Finlands miljöcentrals nya uträkningar.

De nyländska kommunernas klimatutsläpp minskade med 7 procent 2019 jämfört med året innan. Det visar nya beräkningar utförda av Finlands miljöcentral.

Totalt uppgick minskningen till 5,5 procent i alla Finlands kommuner.

– Det är besluten som tas nu som avgör om Nyland lyckas med att uppnå klimatneutralitet 2035, säger Pia Tynys, ledande sakkunnig i klimatfrågor vid Nylands förbund.

Den största utsläppsminskningen registrerades inom elproduktion. Minskningen kan förklaras av att elproduktionen har blivit renare samtidigt som vindkraftsproduktionen har ökat. Därtill har även oljeuppvärmning och användningen av andra fossila bränslen och torv minskat.

Träskända fortsätter att vara den nyländska kommunen med lägst utsläpp per invånare. Träskändas utsläpp minskade dessutom med 15 procent jämfört med året innan. En starkt bidragande orsak till detta var minskade utsläpp från produktionen av fjärrvärme.

De största utsläppskällorna i Nyland under 2019 var trafik och produktion av fjärrvärme, båda stod för ungefär en tredjedel av de totala utsläppen. Trots detta minskade trafikutsläppen i Nyland med 4 procent under 2019.

I Hangö ökade användningen av torv vilket ledde till att kommunens totala utsläpp ökade.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Akademen - en modern klassiker

Mer läsning