Mindre skrämseltaktik, mera psykologi

I dag inkluderas, tack och lov, allt mindre skrämseltaktik och desto mera psykologi inom själavården.

Stig-Olof Fernström problematiserar anklagelserna mot Päivi Räsänen. "Men den kristliga förkunnelsen är att Ordet ska träffa människor och ge dem ont samvete", skriver han.

Minns att jag i unga år hade en stark rädsla för helvetet. Jag föreställde mig den mörkröda vinterhimlen ovan Riksåttan i Pedersöre som en bild av helvetet. Rädslan följde med när livet skiftade, och mera komplicerade frågor kom med i bilden. Bibeln ställer, för all del, ribban högt.

Den som ser på en kvinna med åtrå i blicken (troligen merparten av allt mansfolk på jorden) har redan i sitt hjärta brutit hennes äktenskap, står det i Nya testamentet. Förtal, vrede och avund är andra områden där det är lätt att komma på fall. Den som går in för att själv uppfylla salighetens mått tar sig an en omöjlig uppgift. Detta betyder knappast att vad som helst är okej, eller att vi kan bete oss hur som helst utan följder. Men det lägger vårt eget beroende av nåden i fokus.

Förut gick predikningar ofta ut på att väcka känsloreaktioner hos de lyssnande. Att bräcka deras självsäkerhet och föra dem till "omvändelse" var en godtagbar strategi. En komponent jag inte tycker om är att det spelar på människans maktlöshet inför det okända (om vilket vi ändå inte kan veta någonting konkret). Därtill på hennes dåliga samvete (vem har väl inte någonting den ångrar i sitt liv?).

I dag inkluderas, tack och lov, allt mindre skrämseltaktik och desto mera psykologi inom själavården. Bör så vara även inom kristen förkunnelse.

Torbjörn Andersén Jakobstad

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning