Mindre prat, mer handling

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Städerna är mänskliga gemenskaper, men numera även pragmatiska verkställare av globala mål.

G20 är en grupp som består av de 19 rikaste staterna i världen. Gruppen möts nästa gång vid månadsskiftet på ett toppmöte vars teman är arbetets framtid, infrastruktur för utveckling och matsäkerhet. Mötet är betydande också därför att det i år är tio år sedan gruppen hade sitt första toppmöte.

Världen har förändrats avsevärt på tio år. En av de fundamentala förändringarna är att städernas ställning utvecklats. Städerna är mänskliga gemenskaper, men numera även pragmatiska verkställare av globala mål. Världens väsentliga innovationer, testplattformar och verkställighetsförmåga har sitt ursprung i städerna. Urbaniseringen är en av de centrala växande megatrenderna. I världen är det så gott som omöjligt att få till stånd betydande ändringar utan städernas aktiva deltagande.

Bland annat av den här orsaken sammankallades nätverket Urban20 av huvudstaden för G20:s ordförandeland Argentina i samverkan med Paris stad. Inbjudan till Buenos Aires i början av november skickades till de ledande städerna i G20-länderna, men också till några andra intressanta städer. Helsingfors hörde till den här gruppen. Ett entydigt mål för det två dagar långa toppmötet var att få städernas röst hörd i G20-diskussionerna.

Bland mötets teman var det särskilt arbetets framtid och klimatförändringen som väckte diskussion bland städerna. Den gemensamma uppfattningen var stark och ingen ifrågasatte den vädjan till G20-mötet som städerna undertecknade tillsammans. Städernas roll i verkställandet av förändringen har kollektivt identifierats – likaså att staternas centrala sammanslutningar fortfarande inte tar det här på tillräckligt allvar. I en del av anförandena sken en djup klyfta fram mellan städerna och staterna. Samtidigt konstaterade vi att vår pragmatiska funktionsförmåga skapar exakt sådana resultat som har eftersträvats i samarbetet mellan staterna i århundraden.

Ett av Helsingfors centrala budskap på toppmötet var just det konkreta agerandets betydelse. Tillsammans med staden New York lyfte vi som exempel fram den frivilliga rapporteringen på stadsnivån av FN:s mål för hållbar utveckling. Helsingfors har i år förbundit sig till detta som den andra staden i världen efter New York. Vårt budskap vann stor genklang och fick några städer att ansluta sig direkt. Dessutom betonade vi utbildningens betydelse i arbetslivets förändring samt en demokrati som grundar sig på öppenhet, där stadsbornas äkta delaktighet spelar en viktig roll.

Toppmötet var ett startskott för en process som syftar till att göra städernas röst allt bättre hörd på världens viktigaste beslutsforum. Samtidigt finns det en efterfrågan på tydliga program som främjar konkreta aktioner och inkluderar stadsborna på ett brett plan. Det är fint att Helsingfors kan vara en föregångare i det här sammanhanget och förverkliga Urban20:s budskap till världens ledande industriländer – mindre prat och mer handling.

Jan Vapaavuori Helsingfors stads borgmästare

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Så kan valet av lån påverka din ekonomi

Mer läsning