Mindre kött ger färre alger

Bild: Teemu Salonen

De blågröna algerna frodas igen efter en varm försommar. Att äta mindre kött är det enklaste sättet att mota övergödningen.

På många håll i Finska viken är det varken speciellt frestande eller speciellt hälsosamt att simma just nu. När badvädret är som bäst grötar också de blågröna algerna till vattnet mest.

Redan 1949 skrev Povel Ramel sin visa om Grisälven. "Sulfitfabriken som spytt och förblött, slimmande slemmiga alger den fött, fåglarna flyktat och fisken har dött, kvar finns det bara själva älva", skrev Ramel då. Numera vet vi att det inte är så enkelt som att skylla på sulfitfabriken.

Algblomningen är ett fenomen som återkommer varje sommar, tidpunkten beror på temperaturerna i luft och vatten. De främsta orsakerna till algblomningen är den inre fosforbelastningen som samlats i årtionden och att vattnet helt enkelt är varmt. Klimatförändringen medför dessutom större avrinning under våren och varmare vatten som löser syre sämre.

Östersjön och Finska viken är ett innanhav med syrefattigt bräckvatten. Havskvaliteten är beroende av det friskare vatten som når oss genom de danska sunden även om betydelsen av de här saltvattenimpulserna under senare år tonats ner.

För Finska vikens del är det inte heller bara de inhemska, diffusa utsläppen från lantbruket som göder. Fortfarande hamnar mycket av smutsvattnet från trakten kring S:t Petersburg orenat i havet. Sanktionerna mot Ryssland har dessutom medverkat till att en del av den tekniska utrustning som behövs i reningsverken inte kan exporteras österut.

Klimatmedvetenheten har ökat och klimatförändringen diskuteras på allt från hög politisk nivå till middagssamtal vid många köksbord. Optimismen efter klimatavtalet i Paris 2015 har i och med president Donald Trumps kolsvarta miljöpolitik förbytts i pessimism. Men samtidigt också fått många att fundera på sina egen miljöpåverkan.

Genom enkla vardagliga åtgärder går det bra att minska sitt koldioxidavtryck. Man kan sänka sin inomhustemperatur, åka cykel eller kollektivt och minska sin konsumtion av kött. Av de här åtgärderna är köttet den viktigaste. Att i ett slag sluta äta kött är knappast ett alternativ, men finländarna har enligt färsk statistik dragit ner på sin konsumtion av både nöt och svin.

Enligt en färsk, global studie publicerad i tidskriften Science i maj och återgiven i The Guardian ger lantbruket inte bara upphov till utsläpp av växthusgaser, det förorenar vattendrag och minskar mångfalden i naturen när man bryter ny åkermark. Miljöpåverkan varierar ändå beroende på hur lantbruket producerar sina produkter.

Lantbruket är en viktig näringsgren i de allra flesta länder, även hos oss och de finländska bönderna jobbar hårt på att minska sin miljöbelastning. Det har av hävd dessutom en stark politisk ställning, så sent som i fredags tillsatte statsminister Juha Sipilä (C) och jord- och skogsbruksbruksminister Jari Leppä (C) en utredning kring lantbrukets lönsamhet. Utredning görs av tidigare OP-chefen Reijo Karhinen, men i uppdraget nämns inte miljön.

Professor Jyri Seppälä vid Finlands miljöcentral påpekar i en intervju för Yle att var och en borde se sin miljöpåverkan som en helhet. Sänker man sin inomhustemperatur men åker till Thailand över julen har man inte gjort någon miljönytta alls. Placeringar, miljökompensation vid resor och röstningsbeteende är de tre områden där han anser att konsumenten kan påverka.

Det finns mycket den medvetna konsumenten kan göra för att minska sitt koldioxidavtryck och ge beslutsfattarna en signal om att den bryr sig. Alla har inte pengar placera och alla reser inte heller. Det är de vardagliga valen som avgör. Matvanorna hör till det effektivaste och samtidigt enklaste sätten att påverka.

Katarina Koivisto Administrativ redaktionschef

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning