Mindre, inte mera sprit

Krigstiden försvårade smuggling och bristen på spannmål gjorda att hembränning förekom endast i begränsad utsträckning.

HBL:s läsvärda historiepod (15.5) handlade om förbudslagen. Där finns en detalj som tarvar noggrannare analys, nämligen alkoholförbrukningen före och efter förbudslagstiden.

Författarna låter förstå att alkoholförbrukningen "nästan tredubblades" under förbudstiden. Professorn i socialhistoria Matti Peltonen uppges som en av källorna. Samma professor framhöll ändå i en artikel på Yle (2012) att alkoholkonsumtionen under förbudstiden var ungefär densamma som strax före första världskriget, knappa två liter ren alkohol per invånare och år. Men under kriget sjönk förbrukningen till en halv liter, alltså en tredjedel av den tidigare konsumtionen. Krigstiden försvårade smuggling och bristen på spannmål gjorda att hembränning förekom endast i begränsad utsträckning.

Vissa politiker utnyttjar den här seglivade myten att alkoholförbrukningen steg till mångfaldiga nivåer under förbudstiden till att kräva fri narkotika- och snusförsäljning.

Göran Lindén, medicine licentiat, Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning