Mindre disponentbyråer spelar med öppna kort

Om disponenten missköter sig och sitt arbete är det styrelsens sak att befatta sig med problemet och om diskussioner inte lyckas förbättra situationen är det styrelsen som byter ut disponenten.

Med anledning av HBL:s ledare (15.2) om huvudsakligen den påstådda disponentkartellen vill jag – utan att försvara kartellpåståendet – påminna om några fakta gällande disponentbyråer och disponentavtal.

Enligt påståendet berörs endast sex byråer av kartellpåståendet, onekligen en del stora. Men vi har ett otal byråer, som inte har något med den påstådda kartellen att göra och har inte berörts av den. För mig är ledarens analys om disponentbyråernas verksamhet förbryllande. Åtminstone – enligt min erfarenhet – spelar mindre byråer med öppna kort.

Jag har varit vd för en mindre (enligt statistik mellanstor) disponentbyrå. När vi offererade våra tjänster till bostadsaktiebolag ingick i offerten utan undantag följande dokument förutom själva offerten i vilken framkom den fasta månadsavgiften: en lista över vilka tjänster som hörde till fasta månadsavgiften och en lista över tjänster som fakturerades skilt, två kategorier: de som husbolaget betalade för, inklusive prislista för dem (mötesarvoden, kopior, km-ersättningar, projektledning (egen prislista), administration med mera) och de som enskilda aktieägare betalade för, inklusive prislista för dem (disponentintyg med eller utan bilagor, bostadens låne- eller skuldandelsberäkningar etcetera.

Vilka är de dolda kostnader ledaren hänvisar till? Allt borde finnas öppet till hands då avtal sluts och utgöra basen för besluten.

Enligt lagen om bostadsaktiebolag är det styrelsen (inte bolagsstämman) som anställer disponenten (väljer byrån) och övervakar disponentens arbete och göromål. Detta enligt offerter som styrelsen gått igenom och analyserat före anställningen.

Om disponenten missköter sig och sitt arbete är det styrelsens sak att befatta sig med problemet och om diskussioner inte lyckas förbättra situationen är det styrelsen som byter ut disponenten, väljer en ny – såsom i affärslivet. Disponenten är husbolagets vd och underlyder styrelsen. Disponenten är styrelsens "arbetshandske" som verkställer dess beslut.

Om inte detta fungerar bör styrelsen titta sig i spegeln och fundera på om den är kompetent att leda husbolaget. Klart är att också disponenten har sitt ansvar i det hela.

Att stämpla byråer på basen av enskild disponent är inte just, i en bra disponentbyrå kan det finnas rötägg och i en illa beryktad byrå mycket bra och kompetenta disponenter. På samma sätt skall man inte svartmåla hela yrkesgruppen på grund av en liten skaras tilltag.

Fred Rosbäck, ingenjör, disponent IAT (pensionerad), Helsingfors

Svar Det graverande med den misstänkta priskartellen är att själva Disponentförbundet – med sina 22 medlemsföreningar och över 1 700 medlemmar – har spelat en aktiv roll. Rosbäck har rätt: det åligger styrelsen – särskilt ordförande – att regelbundet konkurrensutsätta tjänsterna (vilket enbart 38 procent av husbolagen har gjort under de senaste fem åren) och att fästa särskild uppmärksamhet vid den extra debiteringen. Icke-professionella styrelser med kunskapshandikapp tenderar att främst jämföra fasta priser med varandra, och i 60 procent av fallen höjs priserna på disponentbyråns initiativ, enligt Fastighetsförbundet.

Torsten Fagerholm, ledarskribent, HBL

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Bred efterfrågan på stugor gynnar den som vill sälja

Mer läsning