Mindre bråk om bärplockarna i år

Bild: Roni Rekomaa

Förbättrat arbetarskydd för de utländska bärplockarna har lett till färre konflikter och färre klagomål till myndigheterna. Men alla följer inte de gemensamma reglerna.

Utländska bärplockare som på somrarna kommer till Finland har de senaste åren ofta fått uppmärksamhet. Både bärplockarnas förhållanden i Finland och allemansrätten har varit föremål för diskussion.

Men i år har det varit lugnt på den här fronten. Simo Moisio som är verksamhetsledare för föreningen Arktiset aromit (Arktiska aromer) bekräftar att det kommit in få klagomål från privatpersoner och från bärplockarna själva.

– Den här sommaren har varit exceptionellt lugn. Tidigare år har vi brukat bli kontaktade tiotals, om inte hundratals gånger. Men i år har det kommit in bara två stycken klagomål från privatpersoner – en vars plantor hade blivit nertrampade och en som klagade att bärplockare hade kört in på gården för att svänga sin bil.

Moisio tror att en del av de kontakter som tidigare kommit till föreningen numera går direkt till bäruppköparföretagen. Efter att nya regler satts upp för hur utländska bärplockare ska anlitas är det nämligen obligatoriskt för företagen att ha ett telefonnummer synligt fastklistrat på alla fordon som utländska bärplockare använder.

Allt som allt har situationen ändå normaliserats och konflikterna och försummelserna har minskat då både de främst thailändska bärplockarna och lokalbefolkningen blivit vana vid varandra.

– En orsak varför det i år inte har hörts så mycket om bärplockarna är säkert att man gjort upp gemensamma verksamhetsregler mellan bärföretagen och myndigheterna. Reglerna motverkar till exempel försummelser i fråga om bärplockarnas boendeomständigheter, där det tidigare funnits vissa problem. Plockarna har det numera relativt bra.

"Andra struntar i reglerna"

Ett av företagen som anställer thailändska bärplockare är Polarica i Lappland. Vd Juha Ruohola berättar att inga problem uppstått med företagets nästan 700 anställda bärplockare i år. Enligt Ruohola får plockarna goda instruktioner och utbildning för jobbet. De som kommit till Finland för att plocka bär för första gången placeras i grupper med mer erfarna plockare.

– De gemensamma spelreglerna har också hjälpt till med att minska på konfliktsituationerna. Men tyvärr finns det många oorganiserade plockare som inte respekterar de här reglerna och kan orsaka stridigheter.

Också enligt Moisio var det till en början bara vissa företag som följde de gemensamma reglerna medan andra rakt ut struntade i dem. Han uppskattar ändå att läget stabiliserats den senaste tiden då allt flera företag bundit sig till att följa reglerna. Moisio tror också att det är en vanefråga.

– Ofta är det samma personer som kommer till Finland för att plocka bär år efter år. De börjar alltså ha erfarenhet av hur systemet fungerar. Och visst har också lokalbefolkningen så småningom vant sig vid att bärplockarna rör sig i skogarna.

Fler plockare i år

Att bärplockarna i år inte stigit upp som ett diskussionsämne i sommar beror enligt Moisio i alla fall inte på att de skulle vara färre än tidigare. Tvärtom menar Moisio att bärplockarna är fler än i fjol. Nya plockare har kommit bland annat från Ukraina.

Den ökade mängden bärplockare tillsammans med flera utländska blåbärsförsäljare har ändå lett till ett problem för de fria bärplockarna i Finland: Det är svårare att hitta företag som är intresserade av att köpa bär.

– Över femtio procent av de plockade finländska blåbären exporteras. Och nu när till exempel ukrainska blåbär blivit vanligare på världsmarknaden bromsar många inhemska företag sina inköp. De vill ju inte köpa mera än vad det finns rum att sälja.

Tvärtemot Moisios uppskattning berättar Polaricas Juha Ruohola att företaget i sommar har ungefär hundra färre bärplockare än i fjol. Ruohola ger två orsaker:

– Fjolårets bärskörd var inte så god så många bärplockare fick nöja sig med en mindre inkomst. Nu har de kanske inte lika ivrigt kommit tillbaka i år. En annan orsak är att ris- och sockerrörsskörden i Thailand varit rätt så svag i år vilket lett till att många bärplockare inte velat satsa stora pengar på flygbiljetter upp hit till Norden.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning