Östersjön får andas ut – allt fler kryssningsfartyg lämnar avloppsvattnet i hamnen

Bild: Lehtikuva / Martti Kainulainen

Nästan alla stora, internationella kryssningsfartyg lämnar sitt avloppsvatten i hamnen i stället för att tömma ut vattnet direkt i havet.

Vid skrivande stund har 106 fartyg besökt Helsingfors hamn i sommar. Ungefär 100 av dem har lämnat avloppsvattnet i hamnen.

Internationella sjöfartsorganisationen IMO beslöt i fjol våras att kryssningsfartyg i framtiden inte över huvud taget får dumpa avloppsvatten i Östersjön. Bestämmelserna träder i kraft 2019 för nya fartyg och 2021 för gamla fartyg.

Utvecklingschef Markku Alahäme vid Åbo hamn tror att rabatterna på avloppsavgifter som Helsingfors hamn beviljat har bidragit till att allt fler fartyg pumpar avloppsvattnen i hamnarna.

Fakta

Avloppsbestämmelserna i kraft stegvis

Internationella sjöfartsorganisationen IMO beslöt våren 2016 förbjuda tömningen av avloppsvatten från kryssningsfartyg i Östersjöns specialområde.

Bestämmelserna kräver att fartygen antingen ska tömma avloppsvattnen i hamnarnas avloppssystem eller installera godkänd apparatur för behandling av avloppsvatten ombord.

För nya fartyg träder bestämmelserna i kraft den 1 juni 2019, för äldre fartyg den 1 juni 2021. För fartyg som reser från orter utanför Östersjöns specialområde till S:t Petersburg träder de i kraft den 1 juni 2023. 

– På fartygen räknar man nog varenda euro. Om man får lämna avloppsvattnen utan avgift, varför skulle fartygen inte utnyttja detta?

Räcker kapaciteten?

Det är inte bara fartygen utan också hamnarna som bör se till att de uppfyller IMO-bestämmelserna. Hamnarna bör kunna ta emot 200 000 liter avloppsvatten per timme, något som kryssningsbranschens paraplyorganisation Cruise Lines International Association CLIA befarat kan ställa till med problem. På CLIA misstänker man att alla hamnar inte har resurser nog.

Alahärmä bedömer att maximikapaciteten i Åbo hamn räcker till för att uppfylla bestämmelserna. Kari Noroviita som är chef för Helsingfors hamns passagerartrafik säger att kapaciteten i Helsingfors varit mer än nog.

– Flaskhalsarna finns nog i första hand i fartygens ända och beror på vilken pumpkapacitet de har.

Fler passagerare

Kryssningsfartygens sommarsäsong pågår från maj till september. Största delen av kryssarna som besöker Finland gör ett stopp i Helsingfors. I fjol somras var fartygen som besökte huvudstaden 265 till antalet, med sammanlagt 420 000 passagerare ombord.

I år väntas ännu fler besökare.

– Vår prognos är 440 000 passagerare. Tillväxten baserar sig på att kryssningsfartygen blir allt större för varje år som går, säger Noroviita.

På Ärtholmen i Helsingfors bygger man som bäst en ny kaj för stora kryssningsfartyg som kan vara upp till 300 meter långa. Kajen ska stå klar nästa år.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning