Minderåriga ska inte längre få gifta sig

Bild:

Dispensförfarandet som gör det möjligt för minderåriga att ingå äktenskap ska slopas, föreslår regeringen.

Ändring skulle innebära att ungdomar under 18 inte längre kan ingå äktenskap i Finland. Ändringen är tänkt att träda i kraft så fort som möjligt.

– Det ligger i barnets intressen att han eller hon först efter att ha blivit myndig kan ingå äktenskap av sin egen vilja, säger justitieminister Antti Häkkänen i ett pressmeddelande på torsdagen.

– Genom att slopa dispensförfarandet ger vi också internationellt en tydlig signal om att vi inte accepterar minderårigas äktenskap.

Även Sverige, Norge och Danmark har avskaffat minderårigas möjlighet att ingå äktenskap.

Antalet ansökningar om dispens har varierat mellan tio och trettio. I fjol kom det in elva ansökningar och sju beviljades dispens.

Majoriteten av de minderåriga som under de senaste åren fått dispens har varit sjuttonåriga flickor. Behovet av dispens har oftast motiverats med religiös övertygelse. Dispens beviljas sällan för personer under 17 år. Då har orsaken alltid varit graviditet.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Med sikte på en hållbar framtid – ingenjörerna visar vägen

Mer läsning