Miljövänligast är att köra bil som laddas med förnybar el

Bild: Wilfred Hildonen

Vid en jämförelse i dag är det inte stor skillnad i ekofotavtrycket mellan en bil som körs med biodiesel och en elbil som laddas med förnybar el, men dieselbilens luftföroreningar är större.

Vilken bil skall man välja om man vill köra ekovänligt frågar Peter Rehnström (HBL 28.4) helt motiverat och jämför en biodieseldriven bil med elbilen. Det talas ofta helt riktigt om att elbilen representerar en del av lösningen mot mindre växthusgasutsläpp för att hindra klimatförändringen. Men en jämförelse försvåras av att det presenteras data i tidningar och på nätet som ofta i och för sig är riktiga, men inte representerar hela bilden och baserar sig på varierande uträkningskriterier. Bilindustrin presenterar uträkningar med stor sakkunskap, men inte helt objektivt då de talar i egen sak.

En orsak till det som verkar som motstridiga data är att en del växthusgasuträkningar innefattar utsläppen räknat från bränsletanken till hjulen som driver bilen (tank-to-wheel), andra innefattar även utsläppen då bränslet produceras (well-to-wheel) och en del innefattar hela tillverkningsprocessen av bilen och även dess avverkning (cradle-to-grave). Metoderna ger givetvis olika resultat. Den sistnämnda är mest arbetskrävande, men ger den bästa helhetsbilden.

Vi på VTT har samarbetat med Argonne National Laboratory i Chicago och nyligen publicerat en studie (Elsevier Tribology Int., Holmberg et al, vol 135, 2019) enligt vagga till graven-metoden. Vi jämför utsläppen från en global genomsnittlig personbil driven med förbränningsmotor (bensin/diesel) med en batteridriven elbil av samma storleksklass och prestanda körda i globala genomsnittliga körförhållanden.

En bil med förbränningsmotor producerar totalt 224 gram koldioxid per kilometer så att 31 gram härstammar från tillverkningen av bilen, 30 gram från oljeproduktionen och 163 gram vid körningen. En elbil som laddas med el gjord på kol producerar lite mera, 228 gram koldioxid/km, men om elproduktionen motsvarar EU:s medelmix blir det bara 108 gram koldioxid/km. Och med Finlands genomsnittliga elproduktionsmix skulle det bli bara cirka 67 gram koldioxid/km.

Klart miljövänligast är att köra en elbil som använder hållbar el från vindkraft, solenergi, bio, hydro- eller kärnkraftsenergi. Då blir det bara 50 gram koldioxid/km och av det utgör utsläppen från biltillverkningen hela 48 gram koldioxid/km. Utsläppen från elbilen är alltså totalt mindre än en fjärdedel av vad som bensinbilen släpper ut. Märk att i dessa beräkningar ingår utsläppen från elbilens batteritillverkning och förstöring som det ofta talas om.

Uträkningarna särskiljer inte mellan bensin- och dieseldrivna bilar utan representerar ett globalt medelvärde. Förbränningsmotorerna är dock till sin grundstruktur mycket lika förutom tändsystemet. Det gör att utsläppen från en dieselbil är 10-20 procent mindre än från en bensinbil. Om man däremot använder biodieselbränsle som inte görs på fossil olja utan på avfall, vegetabilisk olja och animala fetter minskar totala utsläppen till cirka 50-60 gram koldioxid/km, alltså till ungefär samma nivå som en elbil driven med förnybar el.

Eftersom 99 procent av alla bilar som i dag rullar på vägarna drivs av förbränningsmotorer kommer de ännu länge att finnas kvar i stor utsträckning och därför är alla åtgärder att göra dem så utsläppssnåla som möjligt av största vikt.

Sålunda är växthusgaspåverkan från en biodieseldriven bil på samma nivå som från en elbil laddad med förnybar el, cirka 50 gram koldioxid/km. Men tankar man dieselbilen med vanligt dieselbränsle blir utsläppen fyra gånger större och laddar man elbilen med normal finsk elmix blir utsläppen en fjärdedel större.

Även om växthusgaspåverkan är densamma använder en dieselbil cirka tre gånger mera energi jämfört med en elbil för att köra samma sträcka. Det beror på att energiförlusterna i förbränningsmotorn är över fem gånger större. Det är en av orsakerna till att experterna och bilindustrin väldigt allmänt tror att elbilen har en stor roll i ett framtida samhälle som bygger på hållbar utveckling.

Vid en jämförelse i dag är det inte stor skillnad i ekofotavtrycket mellan en bil som körs med biodiesel och en elbil som laddas med förnybar el, till exempel som när man slutit avtal med sin elproducent att köpa vindkraftproducerad el. Men dieselbilens luftföroreningar är större. Valet påverkas kanske mera av tillgänglighet på drivmedlet och körräckvidd. Elbilen är dyrare vid inköp men priset på el/km blir under en femtedel av bränslepriset. Kör man 30 000 km/år blir elbilen billigare efter fyra års körning och kör man 15 000 km blir den det efter åtta års körning, ungefär.

Vid en jämförelse är det alltid viktigt att se till det totala ekofotavtrycket. Här finns ännu mycket att göra. Fast Finland varit bra på många områden har vi det åttonde största koldioxidfotavtrycket per person i Europa!

Kenneth Holmberg professor (material- och maskinteknik), Helsingfors

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning