Miljörörelsen kräver stopp för kalavverkning i statens skogar

Miljöorganisationerna vill ha skonsammare metoder i de statliga skogarna.Bild: HBL-arkiv/Marit Lundström

Miljörörelsen försöker med ett medborgarinitiativ ändra på lagen om skogsbruket. Kravet är att staten ska frångå kalavverkningar i sina ekonomiskogar.

Fem miljöskyddsföreningar lanserar ett gemensamt medborgarinitiativ för ett miljövänligare skogsbruk på statens marker. Finlands naturskyddsförbund, Greenpeace, Birdlife, Luonto-Liitto och Natur och Miljö siktar på en lagändring där man frångår kalavverkning i statens ekonomiskogsbruk.

Organisationerna förespråkar kontinuitetsskogsbruk eftersom de förknippar kalavverkning med många problem. Till exempel den biologiska mångfalden missgynnas av ett hårdhänt skogsbruk enligt den klassiska metoden.

– Kalavverkningar orsakar också vattenskyddsproblem då markberedningen ökar erosionen. En klimataspekt är att det är problematiskt att markberedning frigör kol som bundits i jorden. Dessutom försämrar kalavverkningar skogens rekreationsbruk. Staten bör gå i bräschen för en förändring, säger Bernt Nordman på Natur och Miljö.

Han påpekar att det finns skonsammare metoder. I kontinuitetsskogsbruk avverkar man lite och regelbundet utan att någonsin fälla hela skogen. Detta uppfattas av en del av skogsbranschen som mindre lönsamt, men organisationerna pekar på att det finns studier som visar att det kan vara lönsamt för skogsägaren.

– Ekonomin är annorlunda. Använder man skogens naturliga förnyelseförmåga undviker man också kostnaderna för markberedning och plantering, och man får en större andel av intäkterna från stockvirke. Vid kalavverkning får man bara lite klenvirke under de 80–100 år som det dröjer till slutavverkningen, säger Nordman.

Organisationerna räknar med att den allmänna opinionens växande motstånd mot kalavverkning kan bädda för ett politiskt genomslag.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00