Miljöministeriet vill snabba på träbyggandet inom det offentliga

De senaste åren har användningen av trä i offentligt byggande ökat kraftigt, i synnerhet inom undervisnings- och småbarnspedagogiksektorn. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Användningen av trä i offentligt byggande ökar kraftigt som en del av kommunernas arbete att uppnå klimatneutralitet. Nya stöd ska ytterligare försnabba utvecklingen.

En av prioriteringarna i Miljöministeriets program för träbyggande är att främja användningen av trä i byggandet av offentliga byggnader. Nu kan den offentliga sektorn ansöka om stöd för nya projekt, skriver ministeriet i ett pressmeddelande.

De senaste åren har användningen av trä i offentligt byggande ökat kraftigt, i synnerhet inom undervisnings- och småbarnspedagogiksektorn. Enligt ministeriet är träbyggande ett sätt för kommunerna att uppnå de uppställda målen om klimatneutralitet.

I ansökningsomgångarna 2020 beviljas sammanlagt högst 700 000 euro. Ministeriets andel kan utgöra högst 70 procent av projektets stödberättigande kostnader.

Stödet är avsett att snabba på utvecklingen av träbyggandet i kommunerna. Projekten kan resultera i ny information, tjänster, lösningar och verksamhets- eller samarbetsmodeller som utvecklar träbyggandet.

Utöver finansiellt stöd erbjuds projekten möjlighet att delta i nätverksevenemang, ta del av god praxis samt få synlighet i programmets kommunikationskanaler.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Mångsidiga museiupplevelser lockar till Lahtis

Mer läsning