Ny avfallslag ska få upp återvinningen

Bild: SPT

Genom en revidering av avfallslagstiftningen ska Finland uppnå de ambitiösa målen för återvinning av kommunalt avfall och göra Finland till en föregångare inom återvinning, enligt ministeriet.

För avfallsproducenter innebär detta fler möjligheter – och skyldigheter – när det gäller separat insamling av avfall, skriver Miljöministeriet i ett pressmeddelande.

Ett flertal EU-direktiv ligger som grund för revideringen som ska träda i kraft senast den 5 juli 2020.

– Allas insatser behövs för att de nya återvinningsmålen ska kunna nås, säger bostads-, energi- och miljöminister Kimmo Tiilikainen (C) i pressmeddelandet.

– Finlands ställning som föregångare inom cirkulär ekonomi förutsätter att vi föregår med gott exempel när det gäller att främja återvinning och utveckla avfallshanteringen. På detta sätt sätter vi fart på den cirkulära ekonomin, samtidigt som vi sparar naturresurser och begränsar klimatförändringen, säger Tiilikainen.

Revideringen innebär bland annat att återvinningsmålet för kommunalt avfall stegvis höjs fram till 2035 då 65 procent ska återvinnas. Återvinningsgraden kan höjas speciellt genom ökad återvinning av bioavfall och plast, men också till exempel genom återvinningen av papp och kartong. I synnerhet mängden livsmedelsavfall bör enligt ministeriet minskas.

Även målet för återvinning av förpackningsmaterial höjs så att 70 procent återvinns före 2030. Den största utmaningen blir de mål som ställts för plast- och träförpackningsavfall, eftersom återvinningen bör mer än fördubblas.

Miljöministeriet har tillsatt en arbetsgrupp för att ta fram förslag till centrala riktlinjer för de behövliga lagändringarna. Arbetsgruppens mandatperiod går ut den 30 juni 2019.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03